Phân biệt 2 từ Specially và Especially

Phân biệt 2 từ Specially và Especially 1

Hôm nay, IGE tiếp tục gửi đến bạn bài viết phân biệt 2 trạng từ Specially và Especially đầy đủ và chi tiết. Hãy cùng xem qua phân tích và ví dụ dưới đây để tìm ra sự khác nhau giữa hai trạng từ vốn thường được dịch sang Tiếng Việt là “đặc biệt là” này nhé.

  1. PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG SPECIALLY VÀ ESPECIALLY

Specially và Especially đều là trạng từ. Khi đứng trước tính từ hoặc động từ, chúng có nét nghĩa khác nhau.

Trong khi specially nghĩa là “đặc biệt là” (gần nghĩa với very), thì especially nghĩa là “quá, cực, rất nhiều” (gần nghĩa với very much).

Khi đứng trước “for” hoặc các từ nối như because, as, etc. cả specially và especially đề có nghĩa “vì một mục đích cụ thể” (for a particular purpose) và đều có thể được thay thế bằng particularly.

1.1. SPECIALLY /ˈSPEƩ.ƏL.I/

Specially là một trạng từ mang nghĩa “đặc biệt là” (in a special manner), bổ nghĩa cho tính từ hoặc động từ.

Chúng ta dùng specially khi nói về công dụng mục đích đặc biệt, cụ thể của đối tượng. (talk about the specific purpose of something).

Synonym: particularly, specifically, uniquely, etc.

CÔNG THỨC CHUNG: SPECIALLY + ADJ/ V

Ví dụ:

I’m not specially keen on cheese.
I wasn’t specially interested in his book.
This is a specially good wine.

specially

1.2. ESPECIALLY /ꞮˈSPEƩ.ƏL.I/

Especially cũng là trạng từ bổ nghĩa cho tính từ hoặc động từ, mang nghĩa “quá, rất nhiều, cực kì” (very, extremely).

Bên cạnh đó, especially khi đi với danh từ còn dùng để nhấn mạnh một trường hợp cụ thể trong một tổng thể. (above all, to single out one person, thing, or situation above all others)

Chú ý: especially không bao giờ đứng đầu và cuối câu.

Synonym: particularly, exceptionally, exclusively, eminently, extraordinarily, etc.

CÔNG THỨC CHUNG: ESPECIALLY + ADJ/ V/ N

Ví dụ:
She’s not especially interested in sport.
I love Australian wines, especially the white wines.
I am especially grateful to all my family and friends who supported me.

especially

  1. TRƯỜNG HỢP DÙNG ĐƯỢC CẢ 2 TRẠNG TỪ

Khi dùng trước for hoặc một số liên từ như because, as, ect. với nghĩa “vì mục đích cụ thể” (for a particular purpose), ta có thể dùng cả specially và especially.

Ngoài ra, trong văn nói có thể dùng 2 từ thay thế cho nhau.

Ví dụ:
I bought these (e)specially for you.
I chose this (e)specially for your new house.
They invited her to speak (e)specially because of her experience in inner cities

IGE hi vọng bài học hôm nay sẽ giúp bạn đỡ bối rối trong việc sử dụng specially và especially khi muốn diễn đạt “đặc biệt” trong tiếng Anh. Chúc bạn học thật tốt!

Xem thêm:

PHÂN BIỆT 2 TỪ WIN VÀ BEAT

PHÂN BIỆT 2 TỪ FIND VÀ FOUND TRONG TIẾNG ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published.