CÁCH PHÂN BIỆT 2 TỪ ACCEPT VÀ EXCEPT

CÁCH PHÂN BIỆT 2 TỪ ACCEPT VÀ EXCEPT 1

Accept và except là 2 từ đồng âm, 2 từ này dễ lẫn lộn nhau vì cách phát âm khá tương tự, cho dù ngữ nghĩa khác biệt nhau. Trong bài này IGE IELTS sẽ đưa ra định nghĩa và cách dùng accept và except nhé!

  1. Accept /əkˈsept/

*Định nghĩa:

+Là một động từ có một số ý nghĩa khác nhau nhưng nghĩa phổ biến nhất của nó là: nhận hoặc lấy (một cái gì đó được cung cấp), nhận thanh toán (hóa đơn, hối phiếu…)

+ Còn có nghĩa là: coi là đúng, chấp nhận hoặc chấp thuận.

Lưu ý: Trước một động từ nguyên thể (infinitive) có “to”, ta dùng động từ agree chứ không dùng accept. Đồng ý, chấp nhận làm một việc gì đó cho ai, ta không nói “accept to” mà là “agree to do”.

Cách dùng accept

*Ví dụ:

-She’s decided to ACCEPT the job.

=> Cô quyết định nhận công việc đó.

-This machine only ACCEPTS coins.

=>Cái máy này chỉ nhận tiền xu.

-John offered her a lift, and she ACCEPTED

=> John mời cô ấy đi cùng xe và cô ấy nhận lời.

-He AGREE to accompany the mayor.

=> Anh ấy đồng ý tháp tùng ông thị trưởng.

  1. Except /ɪkˈsept/

*Định nghĩa:

+Có nghĩa là: loại raphản đối, chống lại, ngoại trừ

+ Từ này thường được sử dụng như một giới từ, nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một liên từ và có khi lại được dùng như một động từ

Cách dùng except

*Ví dụ:

-Only children under ten are EXCEPTED from this survey.

=> (Chỉ có trẻ em dưới mười tuổi mới không đưa vào cuộc khảo sát này.)

-We go to school everyday EXCEPT Sunday.

=> (Chúng tôi đi học hàng ngày trừ chủ nhật.)

-She remembered nothing about him EXCEPT that his hair was black.

=> (Cô ấy không nhớ gì về anh ta ngoại trừ mái tóc của anh ta màu đen.)

-They EXCEPTED him from the membership list.

=> Họ loại anh ấy ra khỏi danh sách hội viên.

-They were all there EXCEPT me.

=> Tất cả họ đã ở đó ngoại trừ tôi.

Mặc dù hai từ trên tương tự nhau về chính tả và phát âm, tuy nhiên ý nghĩa và cách sử dụng của chúng là khác nhau. Bây giờ bạn đã nắm được rồi chứ?

Trên đây là những khác biệt giữa “accept” và “except”. IGE hy vọng bài viết phần nào giúp bạn tránh được những nhầm lẫn khi sử dụng hai từ này. Chúc bạn học tốt!

Xem thêm:

CÁCH PHÂN BIỆT IN TIME VÀ ON TIME TRONG TIẾNG ANH

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT HAI TỪ COMPLIMENT VÀ COMPLEMENT

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *