IELTS Tips

Trong bài viết dưới đây, tôi đã tổng hợp lại những tips, công cụ và nguồn để học IELTS một cách tổng quát cho các bạn. Chúng sẽ giúp các bạn tự lên được kế hoạch học tập và đạt được mức điểm mà các bạn mong muốn.

Tuy nhiên, bạn cũng cần nhận thức rằng chỉ đọc những bài viết dưới đây sẽ không giúp điểm số của bạn tự nhiên nâng cao.

Đọc bài viết dưới đây để tìm ra cách hữu hiệu nâng cao điểm số của bạn:

The one thing holding you back from changing your IELTS scores (video)

Hướng dẫn cơ bản

What is IELTS? 

Begin Your IELTS Preparation

How Do I Study for IELTS Writing and Speaking? 

Do I Need a Teacher?

Tài liệu

IELTS Resources- The Ultimate Guide

How to Find IELTS Resources on Social Media

Best IELTS Preparation Books

Pros and Cons of Choosing the Computer-Based IELTS Exam

What You Need to Know About IELTS Tips and Tricks

IELTS VIP Podcast

Book your Exam (but only when you’re ready)

Đọc bài viết sau để biết được khi nào bạn đã sẵn sàng tham dự kì thi IELTS:

You know you’re ready for the IELTS test when… (video)

Kế hoạch học tập

How Long Will it Take Me to Get the Score I Need? 

How to Prepare for IELTS at Home for Free 

IELTS Scores

My IELTS Test is next week, what should I do? 

How to Get a Band 7+ in 5 Steps

Should I use a Pen or a Pencil? 

IELTS Preparation: Pass 3x Faster (video).

Bí kíp thành công

The Secret Method All IELTS 8+ Students Have In Common

5 Things Band 7+ IELTS Students Do

From 6.5 to 9.0 in Reading (video)

Mindset

Podcast: How Mindset Will Affect Your Score

How to Get the Score You Need

Overcoming Stress on IELTS Test Day

Writing Tips

IELTS Writing Task 2: 8 Steps to Success 

6 Common Mistakes in Writing Task 2

Task 2 Preparation Infographic

Task 1 in 5 Steps Infographic

Is Writing Task 1 Important?

Task 1 Academic: Checklist

Using Collocations to Boost Your IELTS Score

The 1 Thing That Will Improve Your Task 2 Score (video)

Luyện tiếng anh ở nhà

24 Hour English Warm Up

25 Free Online Language Learning Tools

British vs. American English

Helping IELTS Students Practice Phonetics at Home for Free

Dành cho giáo viên: Những thứ tôi học được từ việc dạy IELTS

4 Flaws in the IELTS system (video)

Top 10 IELTS Misconceptions That Stop People Getting a High Score

Should I Get My Test Remarked?

Top 6 Mistake General Training Students Make

British Council or IDP? 

Why Doctors Fail the IELTS Test

IELTS vs OET: Which is Better for Medical Professionals?

12 Things I Learned From Being an IELTS ‘Concierge’

IELTS Simon Interview

Why the Average Student Gets Band 5.5

6 Essential Blogs for IELTS Students

Top 10 IELTS Articles of 2016

Mong rằng bạn sẽ thấy những bài viết trên của chúng tôi hữu ích cho việc học tập của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.