Phân biệt 2 từ Some và Any trong tiếng anh

Phân biệt 2 từ Some và Any trong tiếng anh 1

Some và any đều được dùng để chỉ số lượng không xác định rõ hoặc bạn không biết chắc có bao nhiêu. Hai từ này có chức năng giống nhau trong câu, nhưng được dùng theo cách khác nhau, Hãy cùng IGE IELTS phân biệt chúng nhé.

SOME

-“Some” (với nghĩa: một số, một vài) được dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

*Danh từ đếm được: Some children enjoy sports. (Một số trẻ thích chơi thể thao).
*Không đếm được: I drank some orange juice this morning. (Tôi đã uống một ít nước cam sáng nay).

-Chúng ta dùng “some” trong câu khẳng định. Ví dụ:

*There are some cups in the kitchen. (Có một vài chiếc chén ở trong bếp).
*I need some milk in my coffee. (Tôi cần một ít sữa cho cafe).

-Chúng ta cũng dùng “some” trong lời mời. Ví dụ:

*Would you like some soda? (Anh muốn một chút soda không?)
*Do you want some water? (Anh muốn uống nước không?)

-Chúng ta cũng dùng “some” trong lời đề nghị. Ví dụ:

*May I have some salt, please? (Cho tôi một chút muối được không?)
*Can I have some apples? (Cho tôi một ít táo được không?)

cách dùng some

ANY

-“Any” được dùng với danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

*Đếm được: I don’t have any books. (Mình không có quyển sách nào cả).
*Không đếm được: She didn’t give me any money. (Cô ấy chẳng đưa đồng nào cho tôi cả.)

-Trong các ví dụ trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy “any” được dùng trong các câu phủ định.

-Chúng ta cùng dùng “any” khi muốn hỏi thứ gì đó có còn hay không. Ví dụ:

*Do you have any coffee? (Anh còn chút cafe nào không?)
*Do you have any architecture magazines? (Anh có cuốn tạp chí nào về kiến trúc không?)

cách dùng any

LƯU Ý KHI DÙNG SOME VÀ ANY

-Khi danh từ đã xác định, chúng ta có thể dùng some và any không có danh từ theo sau. Ví dụ:

*Tim wanted some milk, but he couldn’t find any. (Tim muốn uống sữa, nhưng anh ấy không tìm được chút sữa nào.)

*If you have no stamps, I will give you some. (Nếu bạn không có têm, tôi sẽ cho bạn vài con.)

-Các đại từ phiếm chỉ something, anything, someone, anyone, somebody, anybody, somewhere, anywhere… được dùng tương tự như cách dùng some và any.

*There’s somebody at the front door. (Có ai đó ở cửa trước.)

*Is there anybody here? (Có ai ở đây không?)

*Would you like something to drink? (Anh uống chút gì nhé?)

*I’m not thirsty. I don’t want anything to drink. (Tôi không khát. Tôi không muốn uống gì cả.)

*Let’s go somewhere for dinner. ~ Is there anywhere we can go? (Chúng ta đi đâu đó ăn tối đi. ~ Chúng ta đi đâu đây?)

Để được cung cấp thêm kiến thức và bài học thực hành cách dùng “some” và “any” hãy đăng ký một khóa học tại IGE IELTS. Các giáo viên tiếng Anh tại IGE IELTS luôn sẵn sàng giúp bạn cải thiện vốn tiếng Anh của mình!

Xem thêm:

Phân biệt 2 từ Specially và Especially

CÁCH PHÂN BIỆT 2 TỪ ACCEPT VÀ EXCEPT

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.