Category Archives: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất. Ngữ pháp tiếng Anh có thể khái quát thành dạng trong câu, sự hài hòa giữa các yếu tố trong câu. IGE IELTS xin tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ căn bản tới nâng câo, đây là những kiến thức quan trọng thường gặp nhất khi các bạn học tiếng Anh. Những bài viết cực kỳ hữu ích đó!