Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

đại từ sở hữu possessive pronouns

Trong tiếng anh giao tiếp việc sử dụng đại từ sở hữu là rất thường xuyên. Tuy nhiên hiện nay có nhiều bạn học vẫn còn đang mơ hồ và nhầm lẫn giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu. Đừng lo lắng, trong bài viết này IGE IELTS sẽ cùng các bạn học tìm hiểu chi tiết về ngữ pháp đại từ sở hữu và đưa ra ví dụ minh họa cụ thể để cho các bạn dễ hiểu tránh các nhầm lẫn đáng tiếc nhé!

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

Đại từ sở hữu trong tiếng anh dùng để chỉ sự sở hữu và quan trọng nhất đó là nó thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó nhằm tránh lặp từ trong việc học tiếng anh. Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ, mặc dù cách viết của his và its đối với tính từ sở hữu và đại từ sở hữu là giống nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ hai trừờng hợp này.

Ví dụ:

Her house is wide. Mine is narrow

Nhà của cô ấy rộng. Nhà của tôi hẹp.

Ở đây đại từ sở hữu được sử dụng với vai trò là 1 chủ ngữ của câu thứ hai. Nhằm thay thế cho danh từ ngôi nhà ở câu thứ nhất, tùy nhiên nhấn mạnh sự sở hữu là “của tôi” chứ không phải “của cô ấy” như ở câu thứ nhất.

Trong tiếng Anh gồm có 7 đại từ sở hữu được sử dụng tùy theo ngôi mà người nói sử dụng.

mine của tôi Ví dụ: Your car is not as expensive as mine.
Ours của chúng ta Ví dụ: This land is ours
Yours của bạn Ví dụ: I am yours.
his của anh ta Ví dụ: How can he eat my bread not his?
her của cô ấy Ví dụ: I can’t find my stapler so I use hers.
theirs của họ Ví dụ: This house is not mine I borrow theirs
its của nó Ví dụ: The team takes pride in its speaking abilities

Vị trí và cách dùng của đại từ sở hữu

Vì là một loại đại từ, nên theo cấu trúc câu chi tiết thì đại từ sở hữu có thể đứng ở các vị trí sau:

  • Chủ ngữ
  • Tân ngữ
  • Đứng sau giới từ (trong cụm giới từ)

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh không phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Cụ thể: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn… do đó chúng thay thế cho danh từ. Không được dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ. Mặc dù cách viết của hisits đối với tính từ sở hữu và đại từ sở hữu là giống nhau nhưng cần phân biệt rõ hai trường hợp này để không nhầm lẫn về cách dùng của mỗi từ.

Đại từ sở hữu (possessive pronouns) được dùng trong những trường hợp sau:

  • Dùng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước.

I gave it to my friends and to yours: Tôi đưa nó cho các bạn của tôi và bạn của bạn.

Her shirt is white, and mine is blue: Áo cô ấy màu trắng còn của tôi màu xanh.

  • Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive).

He is a friend of mine: Anh ta là một người bạn của tôi.

It was no fault of yours that we mistook the way: Chúng ta lạc đường không phải là lỗi của anh.

  • Dùng ở cuối các lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai.

Yours sincerely: Trân trọng

Yours faithfully: Trân trọng

Với bài viết trên đây chúng mình đã cung cấp các thông tin cơ bản hữu ích về đại từ sở hữu cho các bạn học. Hi vọng với bài viết này có thể giúp các bạn tránh được việc nhầm lẫn với tính từ sở hữu. Lỗi này rất dễ khắc phục chỉ cần chúng ta chú ý một chút là sẽ tránh được ngay thôi. Chúc các bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *