Cấu trúc Not only but also: Cách dùng & bài tập

cấu trúc not only but also

Cấu trúc Not only… but also là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh, có nghĩa là: “Không chỉ …. mà còn….” Dùng để nhấn mạnh về đặc tính, hành động của một sự vật, sự việc nào đó. cấu trúc not only but also

Cách dùng “Not only… but also…”

Hãy lấy một ví dụ. Khi nói về một chàng trai nào đó vừa đẹp trai vừa tài giỏi, thì chúng ta có thể nói bình thường là: “Anh ấy đẹp trai và giàu có.” Nhưng để nhấn mạnh hơn thì chúng ta có thể sử dụng: “Anh ấy không những đẹp trai mà còn giàu có.” Vậy thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ có:

Câu bình thường: He is handsome and wealthy.

Câu với Not only… but also: He is not only handsome but also wealthy.

Cấu trúc “Not only …. but also” là một cấu trúc để nhấn mạnh, và vế thường được nhấn mạnh chính là vế thứ hai, vế ở sau “but also”.

Thành lập câu với cấu trúc “Not only…. but also….”

Có 3 cách để thành lập câu với cấu trúc này. Chi tiết như sau:

S + V + not only + Adj + but also + Adj

Ví dụ: Kenda is not only pretty but also very talented. (Kenda không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.)

S + V + not only + Noun + but also + Noun

Ví dụ: He is not only a great singer but also a football captain at his school. (Anh ấy không chỉ là một ca sĩ tuyệt vời đâu mà còn là đội trưởng đội bóng đá ở trường nữa.) 

S + not only + V + but also + V

Ví dụ: She not only drives a luxurious car but also lives in a modern villa. (Cô ấy không chỉ lái mốt chiếc xe sang trọng mà còn sống trong một căn biệt thự hiện đại.)

Cấu trúc đảo ngữ với “Not only… but also….”

Chúng ta sử dụng đảo ngữ để càng nhấn mạnh ý của câu. Cấu trúc đảo ngữ là:

Not only + trợ động từ/động từ to be + Chủ ngữ + động từ … but also ….

Ví dụ: Not only did the war cause destruction and death but also generations of hatred between the two country”. (Chiến tranh không chỉ đem tới sự phá huỷ và cái chết, mà còn gây ra sự thù hận giữa 2 đất nước.)

So sánh câu đảo ngữ này với câu bình thường của ví dụ trên thì ta có thể thấy là trợ động từ đã được thêm vào sau Not only ở đây là quá khứ nên dạng của trợ động từ là “Did”, vế sau không đảo ngữ nên sẽ được giữ nguyên.

Một số câu đúng mà các bạn có thể tham khảo để có cái nhìn chính xác về cách sử dụng của cấu trúc này:

– This house not only is economical but also feels good to live in.
– This investigation is not only one that is continuing and worldwide but also one that we expect to continue for quite some time.
– Not only was it raining all day at the event but also the guests were late.
– Not only will they paint the outside of the car but also the inside.
– Not only did Kate forget her boyfriend’s birthday, but she also didn’t even apologize for forgetting it.

Bài tập với Not only But also

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

  1. Kien is both smart and hardworking.
  2. The thief stolen his money and tore up his card.
  3. Sam spoke English very good and fluently.
  4. Tommy likes helping everybody. So does his sister.
  5. A true friend is somebody who is caring and kind.
  6. Thinh and Huong didn’t keep my secret.
  7. Quynh should apologize and leave.
  8. Nga felt both disappointed and misunderstood.
  9. My younger brother plays tennis and football in his free time.
  10. They go to school both in the morning and in the evening except Sunday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *