Tổng hợp review đề thi IELTS 2021 ( Cập nhật liên tục )

Tổng hợp review đề thi IELTS 2021 ( Cập nhật liên tục ) 1

     THÁNG 1 – 2022

Ngày thi: 03/01/2022

Listen: – cỡ Cam 16 nhưng nói khá nhanh
Read: – Khá dễ
Speaking
P1: – work or study
– What do you do?
– why did you choose to do that type of work?
– what are your responsibility?
– what do you like about your job?
– Holidays
+ what do you do on your holidays?
+ Do you think holidays are becoming more and more important?
+ What kind of places do you want to travel to?
+ Do you prefer traveling alone or in a group?
-Shopping:
+ Are there many shops near your house?
+ bạn thích mua thứ gì đó ở shop hay center?
– Có nhiều trung tâm hoặc cửa hàng trên đường không?
– Do you like going to a supermarket or a store?
– Bạn thích trung tâm mua sắm nào ở vietnam? Tại sao?
Part 2: Describe a person that you see regularly on social media or media?
Follow-up: Bạn có muốn gặp người đó không?
Part3: – Bạn nghĩ trẻ em hoặc người già hoặc tất cả mọi người có thể học được gì ở mạng xã hội
– Bạn nghĩ các ứng dụng như YouTube, Facebook có tốt cho trẻ em? Tại sao?
– Sinh viên có nên sử dụng mạng xã hội cho việc học?
– Bạn có thường đánh rơi vật gì không?
– Nếu bạn thấy gì đó trên đường như: wallet, money, phone bạn có lấy chúng không? Tại sao?
Writing:
Task 1: Pie charts ( 3 hình ) về số lượng, %, total của new car in Australia
Task 2:
– Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted to do. To what extent do you agree or not?

8/1/2022 BC ( thi giấy)
Listening:
P1: Điền từ no more than 2 words
p2: Map + điền từ
p3: Multiple choice + Matching
p4: Multiple choice + điền từ
(Nhìn chung các đề listening dạo này được nâng cấp độ khó và dễ đánh lừa người làm, vì vậy các bạn nên tập chung và chú ý kỹ nhé )
Reading:
p1: Circulating libraries
p2: Bird migration
p3: Cooporation
Writing:
T1: Table
T2: Some people could be naturally good leaders. Others belive
that people can learn leadership skills. Discuss both views and give your opinion.
( Dạng bài discuss)
9/1/2022 (computer-based)
Listening:
p1: Điền từ
p2: Map + matching
p3: Multiple choice
p4: Điền từ
Reading:
p1: Movies theaters
p2: Why do we use language
p3: Arguement
( Có matching heading và 10 câu T/F/NG, Y/N/NG mọi người nên luyện kỹ ba dạng bài này vì đề nào cũng chắc chắn vào)
Writing:
T1: bar chart
T2: Tons of food are wasted all over the world. Causes and solution.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *