Sử dụng cấu trúc more and more trong IELTS Writing task 2

Sử dụng cấu trúc more and more trong IELTS Writing task 2

Để nâng điểm trong phần thi Ielts Writing task 2, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 1. Hạn chế tối đa sử dụng cấu trúc so sánh dạng cơ bản, thay vào đó hãy sử dụng những cấu trúc so sánh nâng cao như cấu trúc càng…càng… sẽ giúp lời văn được tự nhiên hơn.
 2. Chắc chắn rằng mình đã áp dụng chính xác dạng tính từ và trạng từ. Tuyệt đối không gây mất điểm khi sai những lỗi ngữ pháp sơ đẳng như “tính từ ngắn, dài hoặc sai sự hòa hợp giữa động từ và tính từ/ trạng từ.
 3. Tính từ và trạng từ dài thường được sử dụng trong cấu trúc này ở các bài thi IELTS.
 4. Hãy sử dụng đa dạng thêm các cấu trúc khác nữa, tránh lặp lại một cấu trúc nhiều lần. Đoạn văn của bạn sẽ “lủng củng” và bị đánh giá là “thiếu sáng tạo”.
 5. Sử dụng những tính từ/ trạng từ bất quy tắc.
 6. Kết hợp các dạng so sánh kép với nhau, không nhất thiết áp dụng rập khuôn một công thức. Chẳng hạn, vế 1 dùng the more + clause, vế 2 dùng the more + adj. Ví dụ: The more he drinks, the more conscious he is.
 7. Sử dụng thành ngữ trong tiếng Anh sẽ giúp thể hiện sự am hiểu cũng như câu văn sẽ trở nên “native” hơn.
 8. All the better (nghĩa là: càng tốt hơn)
 9. None the more long adj hoặc None the short adj-er…(chẳng…chút nào)
 10. Not…any the more long adj hoặc not…any the short adj-er… (chẳng…hơn chút nào cả).

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc more and more

Sau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo. Có thể so sánh các câu sau để hiểu rõ hơn.

 • You are taller than I am/ You are taller me. (Bạn cao hơn tôi.)
 • They have more money than we have./ They have more money than us. (Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi.)
 • I can’t run as fast as he can./ I can’t run as fast as him. (Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được.)

Bài tập về cấu trúc more and more

Bài tập

Thực chất hai cấu trúc so sánh kép càng ngày càng và càng…càng này được sử dụng rất linh hoạt và đơn giản, chỉ cần hiểu rõ nghĩa của câu là bạn có thể làm chủ dễ dàng hai cấu trúc này dễ dàng.

Sau đây là hai bài tập nhỏ để bạn làm quen cũng như hiểu rõ hơn chủ điểm ngữ pháp này. Hãy thử làm và check ngay đáp án nhé!

Bài 1: Điền cấu trúc so sánh kép thích hợp

 • The____ (soon) you take your medicine, the____ (good) you will feel.
 • The____ (hot) it is, the____ (uncomfortable) I feel.
 • The knowledge is becoming____ (much) complex.
 • Because he was in a hurry, he walked____ (fast).
 • ____ (many) companies have to deal with difficulties due to the Covid.
 1. The ____ (clothes) you wear, the ____(warm) you will feel.
 2. The ____(long) you stay up, the ____(worse) your health will be.
 3. The ____(good)r deeds you do, the ____(happy)you will be.
 4. The ____(loud) she talks, the ____(kids)won’t listen.
 5. The ____(candy) the kids enjoy.

Bài tập 2: Viết lại câu dùng so sánh kép 

 • He works much. He feels exhausted.

-> The more …………………………………………………

 • John was fat. Now he is even fatter. (get/ fat)

-> John is ……………………………………………

 • The apartment is luxurious. The rent is high.

->  The more…………………………………………………

 • The story is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….

 • This bag was 50$ last month. Now it is 80$. (become/ expensive)

-> This bag ……………………………………………….

Đáp án

Bài tập 1

 • Sooner – better
 • Hotter – more uncomfortable
 • More and more complex
 • Faster and faster
 • More and more
 • More clothes – warmer
 • Longer – worse
 • More good – happier
 • Louder – more kids
 • More candies

Bài tập 2

 • The more he works, the more exhausted he feels.
 • John is getting fatter and fatter.
 • The more luxurious the apartment is, the higher the will be.
 • The better the story is, the louder the loud is.
 • This bag becomes more and more expensive.

Trên đây IGEENGLISH đã tổng hợp những kiến thức đầy đủ về cấu trúc more and more. Hy vọng qua bài học này các bạn có thể nắm vững và sử dụng thành thạo cấu trúc này nhé. Chúc các bạn học tốt và đạt điểm số cao trong các kì thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *