IELTS Writing Task 1: Charts Lesson

Bài viết này sẽ bao gồm:

 1. Những vấn đề chính
 2. Những dạng khác nhau của biểu đồ
 3. Giám khảo kì vọng gì ở bài viết của bạn
 4. Cấu trúc
 5. Nhận diện đặc điểm chính
 6. Tổng hợp các bước

Ở phần 1 của bài viết, bạn sẽ phải trả lời tất cả câu hỏi trong biểu đồ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách trả lời task 1 một cách hiệu quả nhất.

Các bạn cũng cần chú ý đến ngữ pháp và từ vựng trong bài viết, nhưng tôi đã đề cập đến điều này ở một bài viết khác.

Những vấn đề chính

 1. Không biết nên chọn thông tin nào để đưa vào bài viết
 2. Không biết về những kì vọng của giám khảo vào bài thi của bạn
 3. Bài viết có ý kiến riêng của bản thân và viết phần kết luận (conclusion)
 4. Không sử dụng cấu trúc phù hợp
 5. Không sử dụng ngữ pháp phù hợp để diễn tả dữ liệu, xu hướng hoặc so sánh
 6. Không sử dụng từ ngữ đa dạng
 7. Viết overview không rõ ràng
 8. Sao chép lại từ ngữ và cụm từ trong câu hỏi
 9. Không làm rõ được những đặc điểm, xu hướng, so sánh với những số liệu chính xác
 10. Không chia đoạn

Những lỗi trên sẽ khiến bạn không thể đạt được mức điểm bạn kì vọng. Những lời khuyên dưới đấy sẽ giúp bạn hạn chế những lỗi trên và đạt được mức điểm bạn mong muốn.

Những dạng khác nhau của biểu đồ

Tất cả những loại biểu đồ chỉ làm một việc duy nhất, đó là biểu thị số liệu, và bài viết của bạn cần phải diễn tả những số liệu đó.

Có tất cả 4 loại biểu đồ chính, chúng là:

 1. Line Chart (sometimes called a line graph)
 2. Bar Chart
 3. Pie Chart
 4. Proportional Bar Chart

Task 1 cũng có những dạng câu hỏi khác như bản đồ, process (quá trình), diagram hay so sánh hai biểu đồ với nhau. Mỗi dạng đề này cần những phương pháp khác nhau.

Bạn cũng cần phải tự hỏi bản thân đây là biểu đồ bạn đang viết là static chart hay dynamic chart. Static chart cho bạn thấy số liệu ở một thời điểm cụ thể, còn dynamic chart cung cấp cho bạn số liệu của một khoảng thời gian.

Giám khảo kì vọng gì ở bài viết của bạn

Mấu chốt để làm tốt bài thi viết, cũng như thi nói là hiểu rõ những kì vọng mà giám khảo dành cho bài thi của bạn.

Trong bài thi viết, bạn sẽ được đánh giá qua 4 tiêu chí sau:

 1. Task Achievement
 2. Coherence and Cohesion
 3. Lexical Resource
 4. Grammatical Range and Accuracy

Task Achievement

Đây là tiêu chí đánh giá khả năng phản ánh lại thông tin từ đề bài một cách chính xác của bạn. Nếu như bạn đưa bài viết của bạn cho một người lạ mà họ có thể dễ dàng vẽ lại biểu đồ thì bạn có thể đạt điểm cao ở tiêu chí này rồi.

Coherence and Cohesion

Tiêu chí này đánh giá khả năng viết ra một câu trả lời rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu của thí sinh. Những cấu trúc bài, từ vựng phù hợp, ngữ pháp sẽ giúp bạn nâng điểm phần này. Chia đoạn một cách rõ ràng, dễ hiểu và sử dụng những công cụ liên kết cũng có thể giúp bạn đạt điểm cao ở tiêu chí này.

Lexical Resources

Tiêu chí này thì chấm điểm từ vựng của bạn, và nó cũng là tiêu chí dễ bị hiểu sai nhất. Tiêu chí này không yêu cầu bạn phải cố gắng sử dụng những từ vựng dài, mà tiêu chí này muốn bạn sử dụng từ ngữ một cách chính xác, phù hợp với đề bài. Bạn có thể tự nâng điểm phần này của bản thân thông qua việc có một vốn từ phong phú và không sao chép lại những từ đã có ở câu hỏi.

Grammatical Range and Accuracy

Bạn phải viết được những câu chính xác về mặt ngữ pháp để được điểm ở phần này, nhưng nó cũng đánh giả khả năng sử dụng những cấu trúc phù hợp của bạn. Giám khảo kì vọng bài thi của bạn có thể sử dụng được những cấu trúc đa dạng để mô tả số liệu, sự thay đổi và so sánh chúng với nhau. Lỗi phổ biến nhất của những thí sinh trong task 1 đó là sử dụng article (a/an/the) và số nhiều không chính xác.

Nếu ít nhất 50% số câu trong bài viết của bạn sai ngữ pháp thì sẽ rất khó để đạt được band 7.

Cấu trúc

Cấu trúc mà bạn nên dùng ở task 1 là một cấu trúc rất đơn giản gồm có 4 đoạn văn. Bạn cũng có thể sử dụng những cấu trúc khác nếu bạn thích, nhưng đây là cách dễ thành công nhất và được khuyến khích bởi nhiều giám khảo IELTS.

Cấu trúc đó như sau:

Paragraph 1 (Introduction):

Câu 1- Diễn đạt lại đề bài

Paragraph 2 (Overview)

Câu 1- Khái quát về đặc điểm nổi bật thứ nhất

Câu 2- Khái quát về đặc điểm nổi bật thứ hai

Câu 3- So sánh một cách tổng quát (nếu có thể)

Paragraph 3 (Chi tiết làm rõ cho điểm nổi bật 1)

Câu 1- Chi tiết 1

Câu 2- Chi tiết 2

Câu 3- Chi tiết/So sánh chi tiết (nếu phù hợp)

Paragraph 4 (Chi tiết làm rõ cho điểm nổi bật 2)

Câu 1- Chi tiết 1

Câu 2- Chi tiết 1

Câu 3- Chi tiết/So sánh chi tiết (nếu phù hợp)

Sau đây, chúng ta sẽ nhìn chi tiết hơn vào từng đoạn trong cấu trúc này:

Paragraph 1 (Introduction):

Câu 1- Diễn đạt lại đề bài

Đoạn văn này chỉ nên có 1 câu dài và dùng để thể hiện khả năng paraphrase của bạn. Bạn hãy sử dụng những từ đồng nghĩa để thực hiện phương pháp này.

Paragraph 2 (Overview)

Câu 1- Khái quát về đặc điểm nổi bật thứ nhất

Câu 2- Khái quát về đặc điểm nổi bật thứ hai

Câu 3- So sánh một cách tổng quát (nếu có thể)

Overview là một đoạn khái quát, vạch ra những thông tin quan trọng nhất trong bài một cách khái quát. Nó không nên chứa số liệu. Nó chỉ là một đoạn tổng hợp lại những đặc điểm chính. Bạn nên để những con số trở thành công cụ làm rõ cho overview ở đoạn 3 và 4.

Ở đoạn này, giám khảo sẽ đánh giá khả năng nhận diện và tổng hợp những thông tin quan trọng của bạn. Những thông tin quan trọng có thể bao gồm những xu hướng chung, sự tăng giảm, sự khác biệt, so sánh,…

Hãy xem cách để nhận diễn những thông tin quan trọng để viết overview một cách hiệu quả ở bên dưới.

Paragraph 3 (Chi tiết làm rõ cho điểm nổi bật 1)

Câu 1- Chi tiết 1

Câu 2- Chi tiết 2

Câu 3- Chi tiết/So sánh chi tiết (nếu phù hợp)

Trong đoạn văn này, bạn hãy lấy ý đầu tiên trong đoạn overview làm luận điểm để làm rõ. Tại đoạn văn này, giám khảo sẽ đánh giá khả năng lựa chọn số liệu một cách chính xác và khả năng diễn tả số liệu, xu hướng, so sánh chúng,…

Sau đó bạn lặp lại cấu trúc này ở đoạn văn thứ 4, nhưng luận điểm là ý 2 của đoạn văn thứ 2.

Paragraph 4 (Chi tiết làm rõ cho điểm nổi bật 2)

Câu 1- Chi tiết 1

Câu 2- Chi tiết 2

Câu 3- Chi tiết/So sánh chi tiết (nếu phù hợp)

Và đây là tất cả những gì bạn cần cho task 1: 4 đoạn văn và khoảng 9 – 10 câu văn. Nhưng bạn cũng có thể linh hoạt, viết khoảng 8 – 12 câu văn, tùy thuộc vào câu hỏi. Có thể nó sẽ có 3 điểm nổi bật chính, và trong trường hợp này bạn có thể không cần tuân theo quy tắc trên.

Bạn không nên viết đoạn kết luận (conclusion). Conclusion chỉ dành cho những bài viết cần nêu lên ý kiến của bản thân hoặc thảo luận về một vấn đề nào đó. Bạn không cần viết nó trong task 1.

Bạn nên luyện tập những câu hỏi và những cấu trúc này nhiều lần cho đến khi bạn hoàn toàn tự tin và có một cấu trúc làm bài nhất định cho bài thi.

Nhận diện đặc điểm chính

Đây thường là phần mà các học sinh thường cảm thấy rắc rối nhất vì họ buộc phải đưa ra lựa chọn khi phải chọn ra 2 – 3 điểm nổi bật trong bài và chỉ viết về chúng. Giám khảo thực sự mong bạn sẽ làm như vậy vì đề bài đã nói rõ ràng rằng ‘select main features’ – chọn ra những điểm chính. Bạn chỉ nên viết về 2 – 3 điểm chính mà thôi.

Khi những thí sinh không làm được điều này, họ sẽ viết ra tất cả những dữ liệu mà họ thấy. Và kết quả là những thông tin trong bài của những thí sinh này sẽ không mang tính tổng hợp, việc viết overview cũng không hiệu quả và sẽ mất quá nhiều thời gian cho phần này. Đã có rất nhiều thí sinh dành quá nhiều thời gian cho task 1 và không kịp làm task 2.

Để nhận ra những điểm nổi bật của biểu đồ, bạn nên chú ý vào:

 • Những giá trị cao/thấp
 • Những giá trị dao động
 • Tăng/giảm lớn nhất
 • Dữ liệu biến đổi
 • Dữ liệu không thay đổi
 • Đa số/Thiểu số (biểu đồ tròn)
 • Điểm chung/khác biệt lớn nhất
 • Xu hướng rõ ràng nhất
 • Sự ngoại lệ rõ ràng

Khi bạn chú ý vào những điều này thì rất dễ để lựa chọn ra những điểm nổi bật cho bài viết.

Một điều nữa mà các học sinh thường mắc phải đó là phức tạp hóa câu hỏi. Họ nghĩ rằng trả lời như vậy là quá rõ ràng và họ sẽ không viết như thế. Ví dụ như một trong những xu hướng chính của các bài viết đó là sự tăng giảm, nhưng nhiều học sinh sẽ nghĩ chúng thật đơn giản và bỏ qua nó để viết những thứ phức tạp hơn. Đừng làm như vậy, chỉ cần tường thuật lại mọi thứ rõ ràng và đơn giản là ổn.

Tổng hợp các bước

Bây giờ, tôi sẽ tổng hợp các bước để viết bài task 1 một cách hiệu quả một lần nữa:

 1. Đọc câu hỏi hai lần một cách kĩ càng
 2. Nhìn vào số liệu. Những số liệu nào được biểu diễn trên các trục của biểu đồ? Những nhóm nào được biểu hiện? Thời gian trong bài là gì? Đơn vị đo là gì?
 3. Những điểm chính là gì?
 4. Có thể so sánh số liệu được không? Có ngoại lệ nào không?
 5. Lập dàn ý
 6. Viết câu mở đầu, sử dụng kĩ năng paraphrase
 7. Viết đoạn văn thứ hai, những điểm nổi bật được tổng hợp ở đoạn này là gì.
 8. Dùng số liệu để bổ sung cho những ý đã nêu ra ở đoạn 2
 9. Kiểm tra lại bài để chắc chắn không lặp từ và từ ngữ trong bài đã đa dạng hay chưa
 10. Kiểm tra lỗi ngữ pháp và số từ

Sau đó, bạn có thể thử đưa bài viết cho một người lạ đọc và xem thử xem họ có thể vẽ lại biểu đồ hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published.