Viết IELTS Academic Writing Task 1: 5 bước đơn giản

Bài thi viết học thuật yêu cầu bạn phải viết ít nhất 150 từ ở task 1 về số liệu trong một biểu đồ, bảng hoặc diagram hoặc bản đồ. Đây là kĩ năng mà khá nhiều học sinh không luyện tập trước khi thi, và kết quả là họ không hề làm tốt. Mấu chốt để viết tốt task 1 đó là biết rằng bài thi của bạn sẽ được chấm thế nào và giám khảo muốn thấy những gì ở bài thi của bạn.

Bạn nên thử quy trình 5 bước sau:

 1. Hiểu những tiêu chí chấm điểm
 2. Học cách diễn đạt lại câu hỏi (paraphrase)
 3. Học cách viết overview
 4. Làm rõ hơn cho overview bằng những thông tin chi tiết 
 5. Kiểm tra lại bài của bạn

Chia nhỏ bài viết của bạn ra thành từng đoạn sẽ giúp việc viết cũng như đọc hiểu trở nên dễ dàng hơn. Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu 5 bước trên một cách chi tiết hơn và cho bạn một vài ví dụ để bạn hiểu hơn về 5 bước trên.

Chúng tôi sử dụng câu hỏi dưới đây để làm ví dụ:

Viết IELTS Academic Writing Task 1: 5 bước đơn giản 1

Tiêu chí chấm điểm

Có 4 tiêu chí chấm điểm cho task 1:

 1. Task Achievement
 2. Coherence and Cohesion
 3. Lexical Resource
 4. Grammatical Range and Accuracy

Mỗi tiêu chí trên chiếm 25% số điểm trong bài viết của bạn.

Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu những cụm từ trên nghĩa là gì. Tôi sẽ làm rõ những tiêu chí trên ở ngay bài viết này và giải thích nó nghĩa là gì bằng ngôn ngữ đơn giản hơn. Để biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo 4 tiêu chí này tại đây.

Task Achievement

Task Achievement là tiêu chí đánh giá bạn trả lời câu hỏi có chính xác không. Để được điểm ở tiêu chí này, bạn phải trả lời đầy đủ các câu hỏi ở đề bài và viết câu trả lời một cách rõ ràng, lập luận hợp lý.

Bạn sẽ đạt mức điểm cao nếu như:

 • Chọn ra được những đặc điểm chính của đề bài
 • Viết một overview rõ ràng với ý chính đầy đủ những đặc điểm chính (những xu hướng chính, thay đổi chính, các bước,…)  của biểu đồ/bản đồ/quá trình/…
 • Làm rõ chúng với những chi tiết chính xác
 • Viết tối thiểu 150 từ.

Coherence and Cohesion

Coherence là tiêu chí đánh giá khả năng liên kết các ý chính của bạn với nhau một cách rõ ràng và dễ hiểu. Nó thường được xét theo từng đoạn văn. Đoạn văn của bạn có đi theo một trình tự logic không? Mỗi đoạn văn có ý chính rõ ràng hay không? Những ý chính của mỗi đoạn văn có dễ hiểu hay không?

Bạn sẽ đạt mức điểm cao ở tiêu chí coherence nếu:

 • Sử dụng kĩ năng paraphrase ở câu đầu của bài viết
 • Chia ý của bạn thành từng đoạn văn
 • Hãy chỉ rõ ra đoạn văn nào là overview của bài viết
 • Hãy làm rõ những ý bạn đã nêu ra ở overview ở những đoạn văn sau
 • Hãy làm rõ mỗi đoạn văn đang viết về những gì

Cohesion là tiêu chí đánh giá khả năng kết nối các ý, các câu cũng như các đoạn văn với nhau của bạn. Cụ thể, những câu của bạn và ý chính của bạn liên kết với nhau như thế nào?

Bạn sẽ đạt mức điểm cao ở tiêu chí cohesion nếu:

 • Sử dụng linh hoạt các từ nối (linking words)
 • Dùng từ nối một cách chính xác
 • Không dùng quá nhiều từ nối

Lexical Resource

Lexical Resource là tiêu chí đánh giá khả năng sử dụng từ vựng một cách chính xác và phù hợp.

Bạn sẽ đạt điểm cao ở tiêu chí này nếu như:

 • Diễn đạt lại câu hỏi một cách chính xác
 • Mở rộng vốn từ bằng việc sử dụng từ đồng nghĩa
 • Tránh xa những lỗi từ vựng
 • Đánh vần từ một cách chính xác
 • Dùng những từ ngữ thích hợp để miêu tả những xu hướng, những thay đổi, so sánh, các bước,…

Grammatical Range and Accuracy

Tiêu chí này dùng để đánh giá khả năng viết câu không có lỗi ngữ pháp và khả năng sử dụng đa dạng những cấu trúc ngữ pháp của bạn.

Bạn sẽ đạt điểm cao ở kĩ năng này nếu như:

 • Không mắc lỗi
 • Sử dụng thì phù hợp
 • Sử dụng những cấu trúc phù hợp
 • Sử dụng tốt cả câu đơn lẫn câu phức
 • Sử dụng dấu câu chính xác

Diễn đạt lại câu hỏi

Bây giờ, chúng ta đã biết bài thi của chúng ta sẽ được chấm như thế nào và chính xác là giám khảo muốn bạn sẽ giảm thiểu số lượng lỗi có thể khiến bạn bị hạ điểm.

Câu đầu tiên của bài viết task 1 bao giờ cũng cần sử dụng kĩ năng paraphrase. Đây là kĩ năng yêu cầu bạn phải diễn đạt lại một cụm từ hoặc một câu theo một cách khác nhưng giữ nguyên nghĩa của cụm từ hay câu đó. Chúng ta có thể thực hiện cách này theo nhiều cách khác nhau, nhưng cách đơn giản nhất chính là dùng từ đồng nghĩa. 

Ví dụ:

Question: ‘The chart below shows the changes in three different areas of crime in Manchester city centre from 2003-2012.’

➜ Paraphrased: ‘The line graph displays alterations for burglary, car theft and robbery in the centre of Manchester between 2003 and 2012.’

Những từ đồng nghĩa mà chúng ta đã dùng để thay thế đó là: 

chartline graph
showsdisplays
changesalterations
different areas of crimeburglary, car theft and robbery
Manchester city centrethe centre of Manchester
frombetween

Chỉ với một số từ đồng nghĩa đơn giản chúng ta đã diễn đạt lại câu hỏi trên và cho giám khảo thấy chúng ta có thể sử dụng kĩ năng này một cách hiệu quả và vốn từ vựng đa dạng của bạn. Những điều này có thể giúp bài viết của bạn đạt điểm cao.

Đây chính là đoạn văn trong bài văn của bạn, vì vậy hãy cách ra khoảng hai dòng trước khi bắt đầu đoạn văn thứ hai – overview.

Overview

Overview là đoạn văn quan trọng nhất trong bài viết của bạn. Sẽ rất khó cho bạn để đạt điểm cao nếu viết đoạn văn này không tốt.

Câu hỏi ở task 1 thì thường giống nhau. Chúng thường là: 

‘Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.’

Chúng ta cần tóm lược lại những ý chính trong bài vào một đoạn văn ngắn. Bạn sẽ viết đoạn overview bằng cách chọn ra từ 3-4 ý chính nổi bật trong bài viết của bạn và viết chúng một cách tổng quát nhất. Tổng quát nhất có nghĩa là bạn không cần dùng bất cứ dữ liệu nào để làm rõ cho những ý này cả, hãy chỉ viết những gì chung nhất mà bạn thấy.

Một vấn đề mà các học sinh thường mắc phải đó là họ thường quá chú trọng vào 3 – 4 điều nổi bật mà quên nhất những thông tin khác liên quan đến những ý nổi bật của bài viết.

Khi mọi thứ trong bài thi IELTS trở nên phức tạp, hãy nghĩ cách biến chúng thành những điều đơn giản. Để lam task 1 trở nên đơn giản hơn, hãy nghĩ theo cách này: nếu có một ai đó bảo bạn chọn ra 3 thứ và 3 thứ đó thuộc về biểu đồ bạn đang viết thì bạn sẽ chọn cái gì? Nghĩ theo cách này có thể sẽ giúp bạn dừng việc nhìn vào tất cả dữ liệu và tập trung vào việc chọn ra những điều quan trọng nhất.

Ví dụ, với biểu đồ đường, bạn nên tìm ra những thay đổi tổng quát nhất từ điểm đầu đến điểm kết thúc của biểu đồ.

Hãy nhìn lại vào ví dụ và chúng ta sẽ cùng chọn ra 3 điều nổi bật nhất, và chúng sẽ là:

 1. Burglary decreases dramatically.
 2. Car theft increases steadily.
 3. Robbery remains steady throughout the period.

Chỉ có vậy thôi. Bạn không cần phải phức tạp hóa vấn đề làm gì. Hãy tìm những điểm nổi bật nhất và chọn chúng.

Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng chọn ra những điểm nổi bật và đưa chúng vào trong bài viết. Một đoạn overview thường có 2 câu và chúng khái quát lại những điểm nổi bật trong bài. Hãy nhớ không sử dụng dữ liệu trong overview. Ngày tháng thì được, nhưng những con số thì không.

Ví dụ về đoạn overview:

‘The most noticeable trend is that burglary fell dramatically over the period. Car theft fluctuated until 2008, upon which it rose steadily; whereas the number of robberies remained relatively stable between 2003 and 2012.’

Nhắc lại: overview cần được viết  đơn giản, rõ ràng và dễ đọc. 

Chúng ta đã hoàn thành overview và giờ là lúc làm rõ ý cho overview ở 2 đoạn văn tiếp theo đây.

Hai đoạn văn làm rõ overview

Chúng ta đã viết ra ba đặc điểm nổi bật nhất ở overview, và giờ chúng ta cần giải thích ba ý đó một cách chi tiết hơn:

 1. Nếu chúng ta nói về burglary đầu tiên, thì hãy để ý là ban đầu đường robbery đi lên một chút, và sau đó giảm mạnh cho đến năm 2008, nó lại tăng nhẹ một lần nữa sau đó không thay đổi nhiều.
 2. Car theft dao động nhẹ cho đến năm 2008, nó bắt đầu tăng dần
 3. Robbery cũng dao động trong thời kì này nhưng không nhiều. Nó tăng nhẹ rồi lại giảm xuống, và sau đó không thay đổi nhiều trong nhiều năm, trước khi lại tăng rồi giảm nhẹ.

Chúng ta đã hoàn thành việc phân tích sâu hơn những điểm nổi bật, và bây giờ việc của chúng ta là viết chúng thành các câu trong đoạn văn:

‘Burglaries started at just below three and a half thousand in 2003 and apart from a small rise of around five hundred offences in 2004, fell drastically to just over one thousand incidents in 2008. 2009 saw a slight rise to just below fifteen hundred in 2009 and it remained in and around this figure until the end of the time period. 

From 2003 to 2008 the number of car thefts shifted between just below two thousand five hundred and just over two thousand, before rising steadily to nearly three thousand in 2013. Over the entire period robbery never rose above one thousand and did not go under five hundred.’

Kiểm tra lại bài của bạn

Sau khi viết xong bài, bây giờ bạn nên dành ra vài phút để kiểm tra lại lỗi trong bài viết và tìm xem mình cần cải thiện chỗ nào trong bài hay không. Đây là bước rất quan trọng và bạn nên dành ra từ 3-4 phút ở cuối và cải thiện bài viết của mình.

Khi kiểm tra lại bài, chúng ta cần kiểm tra:

 1. Kiểm tra chính tả và dấu câu
 2. Kiểm tra chia động từ xem đã đúng thì hay chưa
 3. Kiểm tra độ chính xác của số liệu bạn dùng
 4. Kiểm tra từ vựng. Bạn có đang lặp lại từ nào quá nhiều không? Nếu có thì hãy thay thế bằng những từ đồng nghĩa.
 5. Kiểm tra chia đoạn
 6. Kiểm tra số từ. Đã hơn 150 từ hay chưa?

Bạn nên viết bài bằng bút chì, như vậy sẽ dễ dàng trong việc sửa hơn.

Tổng kết lại

5 bước để viết task IELTS Writing:

 1. Hiểu những tiêu chí chấm điểm
 2. Diễn đạt lại câu hỏi đề bài ở mở bài
 3. Viết overview
 4. Làm rõ hơn những ý chính đã đề cập ở overview
 5. Kiểm tra lại

Leave a Reply

Your email address will not be published.