200+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật

từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật

Việc học từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật rất cần thiết nếu muốn nghiên cứu tài liệu nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài ra, học từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật còn giúp những người hành nghề luật có thể tham gia giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài, từ đó tích lũy uy tín và kinh nghiệm cho bản thân.

Trong bài viết này, IGE IELTS xin tổng hợp giúp bạn 200+ từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật thông dụng giúp bạn dễ dàng tra cứu phục vụ cho học tập và công việc.

Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thông dụng

 1. Accredit :  ủy quyền, ủy nhiệm
 2. Acquit : xử trắng án, tuyên bố vô tội
 3. Act and deed : văn bản chính thức (có đóng dấu)
 4. Act as amended : luật sửa đổi
 5. Act of god : thiên tai, trường hợp bất khả kháng
 6. Act of legislation : sắc luật
 7. Activism (judicial) : Tính tích cực (của thẩm phán, tòa án)
 8. Actus reus : Khách quan của tội phạm
 9. Adversarial process : Quá trình tranh tụng
 10. Affidavit : Bản khai
 11. Alternative dispute resolution (ADR) : Giải quyết tranh chấp bằng phương thức khác
 12. Amicus curiae : Thân hữu của tòa án
 13. Appellate jurisdiction : Thẩm quyền phúc thẩm
 14. Appendix : phụ lục
 15. Appropriate rates: tỉ lệ tương ứng
 16. Arbitrator: trọng tài
 17. Argument against  Lý lẽ phản đối ( someone’s argument )
 18. Argument for : Lý lẽ tán thành
 19. Argument : Sự lập luận, lý lẽ
 20. Arraignment : Sự luận tội
 21. Arrest : bắt giữ
 22. Attorney : Luật Sư
 23. Bail : Tiền bảo lãnh
 24. Be convicted of : bị kết tội
 25. Be in the process of: trong tiến trình
 26. Bench trial : Phiên xét xử bởi thẩm phán
 27. Bill of attainder : Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản
 28. Bill of information : Đơn kiện của công tố
 29. Breach of contract: vi phạm hợp đồng
 30. Bring into account : truy cứu trách nhiệm
 31. Buyer’s choice: sư lựa chọn của bên mua
 32. Certificate of correctness : Bản chứng thực
 33. Certificate of origin: chứng nhận xuất xứ (của hàng hóa)
 34. Certified Public Accountant : Kiểm toán công
 35. Circulars: thông tư
 36. Civil law : Luật dân sự
 37. Class action lawsuits : Các vụ kiện thay mặt tập thể
 38. Class action : Vụ khởi kiện tập thể
 39. Client : thân chủ
 40. Collegial courts : Tòa cấp cao
 41. Commercial term : thuật ngữ thương mại
 42. Commit  phạm (tội, lỗi) : Phạm tội
 43. Common law  : Thông luật
 44. Complaint : Khiếu kiện
 45. Concurrent jurisdiction : Thẩm quyền tài phán đồng thời
 46. Concurring opinion : Ý kiến đồng thời
 47. Conduct a case : Tiến hành xét sử
 48. Constitutional Amendment : phần chỉnh sửa Hiến Pháp
 49. Constitutional rights : Quyền hiến định
 50. consumer market : thị trường tiêu thụ
 51. Congress : Quốc hội
 52. Corpus juris : Luật đoàn thể
 53. Court of appeals : Tòa phúc thẩm
 54. Courtroom workgroup : Nhóm làm việc của tòa án
 55. Crime : tội phạm
 56. Criminal law : Luật hình sự
 57. Cross-examination : Đối chất
 58. Chief Executive Officer : Tổng Giám Đốc
 59. Child molesters : Kẻ quấy rối trẻ em
 60. Damages : Khoản đền bù thiệt hại
 61. Date of issue: ngày cấp/ngày phát hành
 62. Deal (with) : giải quyết, xử lý.
 63. Decision of establishment : quyết định thành lập
 64. Declaratory judgment : Án văn tuyên nhận
 65. Decline to state : Từ chối khai báo
 66. Decree : nghị định
 67. Defedant : bị đơn
 68. Defendant : Bị đơn, bị cáo
 69. Delegate : Đại biểu
 70. Democratic : Dân Chủ
 71. Deploying: bố trí, triển khai
 72. Deposition : Lời khai
 73. Depot : kẻ bạo quyền
 74. Designates : Phân công
 75. Detail : chi tiết
 76. Discovery : Tìm hiểu
 77. Dispute : tranh chấp, tranh luận
 78. Dissenting opinion : Ý kiến phản đối
 79. Diversity of citizenship suit : Vụ kiện giữa các công dân của các bang
 80. Economic arbitrator: trọng tài kinh tế
 81. Election Office : Văn phòng bầu cử
 82. Emergency supplies: nguồn hàng khẩn cấp
 83. Equity : Luật công bình
 84. Ex post facto law : Luật có hiệu lực hồi tố
 85. Federal question : Vấn đề liên bang
 86. Felony : Trọng tội
 87. Financial Investment Advisor : Cố vấn đầu tư tài chính
 88. Financial Services Executive : Giám đốc dịch vụ tài chính
 89. Financial Systems Consultant :  Tư vấn tài chính
 90. Fine : phạt tiền
 91. Fiscal Impact : Ảnh hưởng đến ngân sách công
 92. Forfeitures : Phạt nói chung
 93. Free from intimidation : Không bị đe doạ, tự nguyện.
 94. Fund/funding : Kinh phí/cấp kinh phí
 95. General Election : Tổng Tuyển Cử
 96. General obligation bonds : Công trái trách nhiệm chung
 97. Government bodies : Cơ quan công quyền
 98. Governor : Thống Đốc
 99. Grand jury : Bồi thẩm đoàn
 100. Habeas corpus : Luật bảo thân
 101. head office: trụ sở chính
 102. High-ranking officials : Quan chức cấp cao
 103. Human reproductive cloning : sinh sản vô tính ở người
 104. Impeach: đặt vấn đề
 105. Impeachment : Luận tội
 106. Income = revenue: doanh thu
 107. Independent : Độc lập
 108. Indictment : Cáo trạng
 109. Initiative Statute : Đạo Luật Do Dân Khởi Đạt
 110. Initiatives : Đề xướng luật
 111. Inquisitorial method : Phương pháp điều tra
 112. Insurance Consultant/Actuary : Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm
 113. Interrogatories  Câu chất vấn tranh tụng
 114. investment lisence: giấy phép đầu tư
 115. Job opening: công việc đang được tuyển dụng
 116. Judgment : Án văn
 117. Judicial review : Xem xét của tòa án
 118. Jurisdiction : Thẩm quyền tài phán
 119. Justiciability : Phạm vi tài phán
 120. Justify : Giải trình
 121. Juveniles : Vị thành niên
 122. Keep an open mind: sẵn sàng học hỏi, tiếp thu
 123. Law consequence: hậu quả pháp lý
 124. Law School President : Khoa Trưởng Trường Luật
 125. Lawsuit: vụ kiện
 126. Lawyer : Luật Sư
 127. Lecturer : Thuyết Trình Viên
 128. Legal benefit: lợi ích hợp pháp
 129. Letter of authority: giấy ủy quyền
 130. Libertarian : Tự Do
 131. Lives in : Cư ngụ tại
 132. Lobbying : Vận động hành lang
 133. Magistrate :Thẩm phán hành chính địa phương, thẩm phán tiểu hình
 134. Mandatory sentencing laws  Các luật xử phạt cưỡng chế
 135. Member of Congress  Thành viên quốc hội
 136. Mens rea  Ý chí phạm tội, yếu tố chủ quan của tội phạm
 137. Mental health  Sức khoẻ tâm thần
 138. Merit selection  Tuyển lựa theo công trạng
 139. Middle-class  Giới trung lưu
 140. Misdemeanor  Khinh tội
 141. Modification of contract: sửa đổi hợp đồng
 142. Modified: sửa đổi
 143. Monetary penalty  Phạt tiền
 144. Name of company: tên doanh nghiệp
 145. Natural Law  Luật tự nhiên
 146. Nolo contendere (“No contest.”)  Không tranh cãi
 147. Opinion of the court  Ý kiến của tòa án
 148. Oral argument  Tranh luận miệng
 149. Order of acquittal  Lệnh tha bổng
 150. Ordinance: pháp lệnh
 151. Ordinance-making power Thẩm quyền ra các sắc lệnh tạo bố cục
 152. Organizer  Người Tổ Chức
 153. Original jurisdiction  Thẩm quyền tài phán ban đầu
 154. Other incomes: các nguồn thu nhập khác
 155. Other provisions: những điều khoản khác
 156. Paramedics  Hộ lý
 157. Parole  Thời gian thử thách
 158. Party  Đảng
 159. Peace & Freedom  Hòa Bình & Tự Do
 160. Per curiam  Theo tòa
 161. Per curiam  Theo tòa
 162. Petit jury (or trial jury)  Bồi thẩm đoàn
 163. Plaintiff  Nguyên đơn
 164. Plaintiff: nguyên đơn
 165. Plea bargain  Thương lượng về bào chữa, thỏa thuận lời khai
 166. Pleading: tranh tụng
 167. Political Party  Đảng Phái Chính Trị
 168. Political platform  Cương lĩnh chính trị
 169. Political question  Vấn đề chính trị
 170. Polls  Phòng bỏ phiếu
 171. Popular votes  Phiếu phổ thông
 172. port: cảng hàng hóa
 173. Precinct board  ủy ban phân khu bầu cử
 174. Primary election  Vòng bầu cử sơ bộ
 175. Private law  Tư pháp
 176. Pro bono publico  Vì lợi ích công
 177. Probation  Tù treo
 178. Proposition  Dự luật
 179. Prosecutor  Biện lý
 180. provisions applied: điều khoản áp dụng
 181. Public Authority  Công quyền
 182. Public law  Công pháp
 183. Public records  Hồ sơ công
 184. purchase contract: hợp đồng mua bán hàng hóa
 185. Real Estate Broker Chuyên viên môi giới Địa ốc
 186. Recess appointment  Bổ nhiệm khi ngừng họp
 187. Reconcilation : hòa giải
 188. Republican  Cộng Hòa
 189. Reside Cư trú
 190. Retired Đã về hưu
 191. Reversible error  Sai lầm cần phải sửa chữa
 192. Rule of 0  Quy tắc 0
 193. Rule of four  Quy tắc bốn người
 194. School board Hội đồng nhà trường
 195. Secretary of the State  Thư Ký Tiểu Bang
 196. Self-restraint (judicial)  Sự tự hạn chế của thẩm phán
 197. Senate Thượng Viện
 198. Senatorial courtesy Quyền ưu tiên của thượng nghị sĩ
 199. Sequestration (of jury)  Sự cách ly (bồi thẩm đoàn)
 200. Shoplifters  Kẻ ăn cắp vặt ở cửa hàng
 201. Small Business Owner  Chủ doanh nghiệp nhỏ
 202. Socialization (judicial)  Hòa nhập (của thẩm phán)
 203. Standing  Vị thế tranh chấp
 204. State Assembly  Hạ Viện Tiểu Bang
 205. State custody  Trại tạm giam của bang
 206. State Legislature  Lập Pháp Tiểu Bang
 207. State Senate  Thượng viện tiểu bang
 208. Statement  Lời Tuyên Bố
 209. Statutory law  Luật thành văn
 210. Stock market: thị trường chứng khoán
 211. Sub-Law document Văn bản dưới luật
 212. Superior Court Judge  Chánh toà thượng thẩm
 213. Supervisor  Giám sát viên
 214. Take the floor: phát biểu ý kiến
 215. Taxable personal income Thu nhập chịu thuế cá nhân
 216. Taxpayers  Người đóng thuế
 217. Top Priorities  Ưu tiên hàng đầu
 218. Tort  Sự xâm hại, trách nhiệm ngoài hợp đồng
 219. The ban of law: điều cấm của pháp luật
 220. The bargained parties: các bên giao kết hợp đồng
 221. The certificate of flat ownership: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 222. The certificate of land ownership: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 223. The contents in contract: nội dung được nêu trong hợp đồng
 224. The notary public: công chứng viên
 225. The way it is now  Tình trạng hiện nay
 226. Three-judge district courts  Các tòa án hạt với ba thẩm phán
 227. Three-judge panels (of appellate courts)  Ủy ban ba thẩm phán (của các tòa phúc thẩm)
 228. Trade registration certificate: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 229. Transaction: thương vụ, giao dịch
 230. Transparent  Minh bạch
 231. Treasurer  Thủ Quỹ
 232. Unfair business  Kinh doanh gian lận
 233. Unfair competition Cạnh tranh không bình đẳng
 234. Violent felony : Tội phạm mang tính côn đồ
 235. Voir dire : Thẩm tra sơ khởi
 236. Volunteer Attorney : Luật Sư tình nguyện
 237. Voter Information Guide : Tập chỉ dẫn cho cử tri

Hy vọng những từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật trên đây đã giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Chúc các bạn học tập tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *