IELTS Writing Task 1: Multiple Graphs

Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết dạng đề có nhiều hơn một biểu đồ ở task 1

Một trong những dạng đề phổ biến nhất ở task 1 đó là đề bài sẽ yêu cầu bạn phân tích 2 biểu đồ cùng một lúc.

Ví dụ:

IELTS Writing Task 1: Multiple Graphs 1

Ví dụ, đề bài trên yêu cầu bạn tổng hợp lại cả biểu đồ tròn lẫn bảng số liệu. Ngoài ra, cũng có những dạng đề bài bao gồm biểu đồ đường và biểu đồ tròn, biểu đồ đường và biểu đồ cột hay bất cứ sự kết hợp nào khác. Thí sinh thường chỉ đạt số điểm thấp ở dạng bài này, không phải bởi vì dạng bài này khó, lý do chính là các thí sinh đó không quá quen thuộc với dạng bài kiểu này.

Bài viết này sẽ bao gồm:

  1. Những vấn đề thường gặp và cách giải quyết
  2. Cấu trúc:
  3. Ví dụ và phân tích:

1. Những vấn đề thường gặp và cách giải quyết

Viết quá nhiều: Dạng đề này bao gồm rất nhiều thông tin, vì vậy nhiều học sinh thường cho rằng họ phải viết hết tất cả những thông tin có trong bài, và điều này dẫn đến hai vấn đề phát sinh. Vấn đề phát sinh thứ nhất đó chính là bạn chỉ có khoảng 20 phút cho task 1, vì thế bạn sẽ không có đủ thời gian để viết tất cả. Thứ hai, đề bài yêu cầu bạn phải ‘summaries’ – tổng hợp lại thông tin và ‘report the main features’ – tường thuật lại những đặc điểm chính, vì vậy bạn chỉ nên chọn ra một vài điểm nổi bật và viết về chúng. Nói cách khác, nếu bạn cố gắng viết hết tất cả thông tin, bạn sẽ trả lời câu hỏi một cách không chính xác.

➜ Giải pháp: Hãy chỉ chọn ra hai trong số những đặc điểm rõ ràng nhất ở mỗi biểu đồ và giới hạn bản thân chỉ có thể viết về những điểm này và chỉ những điểm này mà thôi. Đừng lo về việc bỏ qua thông tin, giám khảo sẽ nhìn nhận cả khả năng lược bỏ những thông tin không quan trọng của bạn vì điều này thể hiện rằng bạn đang thật sự tổng hợp và tường thuật lại những đặc điểm chính. Để hiểu hơn, hãy đọc phần phân tích ở cuối bài viết này.

Không thể tìm ra những điểm chính: Điều này thì liên quan đến khó khăn đầu tiên. Như đã đề cập ở trên, bạn chỉ nên viết về 2 trong số những điểm nổi bật ở mỗi biểu đồ. Và việc quyết định xem thông tin nào là quan trọng thường là việc khó khăn với những thí sinh.

➜ Giải pháp: Những điểm quan trọng nhất thường rất nổi bật, nghĩa là bạn có thể nhận ra nó một cách dễ dàng mà không cần chú trọng vào số liệu, chỉ cần nhìn vào biểu đồ thôi bạn cũng có thể nhận ra những điểm này. Sau đó, hãy nhìn tiếp vào những sự tăng, giảm, những xu hướng chính, những thay đổi chính (từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc) và những so sánh rõ ràng.

Hãy nhớ rằng những thứ rõ ràng nhất chính là những điểm nổi bật. Giám khảo sẽ không cố để lừa bạn đâu, họ luôn muốn bạn có thể nói cho họ về những điểm nổi bật có trong biểu đồ, vì vậy đừng tỏ ra khôn khéo bằng việc viết về những thứ kém rõ ràng hơn.

Không tập hợp các ý thành một đoạn văn: Việc tổ chức các ý thành những đoạn văn hoàn chỉnh là việc rất quan trọng. Những đoạn văn thì cần được triển khai một cách hợp lý và chỉ nên có một ý chính xuyên suốt mà thôi. Rất nhiều học sinh thất bại ở phần này, lý do là vì họ cảm thấy bối rối giữa những thông tin trong câu hỏi quá đa dạng và lại phải nhóm những thông tin từ những biểu đồ khác nhau vào cùng một đoạn văn. Nhưng nếu bạn không nhóm các ý thành đoạn thì bài viết của bạn sẽ rất khó đọc, và nó sẽ khiến bài viết của bạn bị mất điểm.

➜ Giải pháp: Đừng viết cả hai biểu đồ vào cùng một đoạn văn. Hãy đi theo cấu trúc mà tôi sẽ gợi ý sau đây. Hãy nhóm những thông tin ở trong một biểu đồ vào cùng một đoạn văn.

So sánh: Đề bài đã yêu cầu bạn ‘ make comparisons where relevant’ – so sánh ở những chỗ liên quan. Từ ‘relevant’ ở đây đã khiến nhiều học sinh mắc bẫy. Thỉnh thoảng vẫn có những so sánh liên quan đến nhau, nhưng ở một vài bài sẽ không có. Một vài học sinh nhìn thấy có hai biểu đồ khác nhau và họ cho rằng nhất định phải so sánh chúng với nhau. Và sau đó học tốn rất nhiều thời gian để tìm ra điểm liên quan giữa hai biểu đồ để so sánh, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được gì.

➜ Giải pháp: Nếu như bạn không thể tìm được những điểm liên quan nổi bật giữa hai biểu đồ, thì hãy dừng việc tìm kiếm cũng như so sánh hai biểu đồ với nhau. Có thể số liệu mà bạn cần so sánh chỉ nằm trong cùng một biểu đồ mà thôi.

2. Cấu trúc

Cấu trúc dưới đây có thể được sử dụng ở mọi dạng bài có hai biểu đồ:

Đoạn 1:

Câu 1- Diễn đạt lại câu hỏi đề bài

Thường dạng bài này sẽ có hai câu hỏi và bạn cần kết hợp chúng thành một câu bằng việc sử dụng ‘and’ và ‘while’. Việc này sẽ giúp bạn tạo ra một câu phức và ghi điểm ở phần grammatical range and accuracy.

Đoạn 2 

Câu 2- Khái quát hai điểm nổi bật của biểu đồ 1

Câu 3- Khái quát hai điểm nổi bật của biểu đồ 2.

Câu 4- Khái quát lại những điểm so sánh (nếu có).

Đoạn 3

Câu 5- Phân tích chi tiết điểm nổi bật 1 của biểu đồ 1

Câu 6- Phân tích chi tiết điểm nổi bật 2 của biểu đồ 1.

Đoạn 4

Câu 7- Phân tích chi tiết điểm nổi bật 1 của biểu đồ 2.

Câu 8- Phân tích chi tiết điểm nổi bật 2 của biểu đồ 2.

Câu 9- Phân tích chi tiết so sánh (nếu có).

Đoạn văn 2 sẽ là overview – một đoạn khái quát những điểm nổi bật và không sử dụng số liệu ở đoạn này. Đoạn 3 đoạn 4 sẽ làm rõ cho đoạn văn 2.

3. Ví dụ và phân tích

Ta lấy đề bài ở trên để làm ví dụ cho bài viết này.

The pie graph displays the principal causes why farming land deteriorates while the table illustrates how three regions of the planet were affected by these factors in the 1990s.

Như bạn thấy, đoạn văn trên đã diễn đạt lại câu hỏi đề bài bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa và nối hai câu hỏi bằng từ ’while’.

We can clearly see from the pie chart that there are three primary causes of farmland degradation, and over-grazing is the major one. The table shows that Europe had a far higher percentage of unproductive land compared to the other two regions in this time period.

Ở đoạn này, tôi đã chọn ra những điểm chính trong mỗi biểu đồ và viết chúng một cách tổng quát. Hãy chú là không có số liệu nào được sử dụng ở đây cả. Chúng ta sẽ giải thích cho những ý trên ở những đoạn văn sau. Và hãy để ý là pie chart được viết bằng thì hiện tại vì thời gian không được đề cập đến ở đây, còn bảng được sử dụng thì quá khứ vì nó được ghi lại vào 1990s. 

The pie chart represents four causes, with over-grazing representing the biggest proportion at just over a third. Widespread clearing of trees and the over-use of crops constitute nearly one third and just over a quarter respectively.

Từ vựng đã được làm phong phú hơn bằng việc sử dụng từ đồng nghĩa cho nguyên nhân và tỷ lệ cho số liệu.

The table shows that nearly one quarter of Europe’s entire surface had fallen victim to degeneration. Only a small proportion of North America’s total land became less productive at 5% and Oceania was marginally higher with a value of 13%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.