Chủ ngữ giả trong tiếng Anh và IELTS cần chú ý

Chủ ngữ giả trong tiếng Anh

Chủ ngữ trong tiếng Anh được biết đến là những danh từ, cụm từ, số liệu…có tính độc lập, mang ý nghĩa nhất định. Nhưng trong một số trường hợp có những chủ ngữ khác thông thường mà chúng ta gọi là chủ ngữ giả.

Khái niệm chủ ngữ giả

Chủ ngữ giả (Dummy subject) là những từ ngữ được đặt vào vị trí và đóng vai trò của một Chủ ngữ (Subject) trong câu văn, tuy nhiên bản thân chúng lại không hề có ý nghĩa gì cụ thể.

Các chủ ngữ giả thường dùng nhất là IT và THERE. Ví dụ:

It is rather easy to find a good place to hang out in the city center.

– There is a great football match on TV tonight.

Trong câu văn trên, “It” là chủ ngữ của động từ “is”, nhưng bản thân nó “It” không hề có ý nghĩa gì cả. Là một Đại từ (Pronoun) chỉ vật, nhưng “It” ở đây không hề đại diện hay thay thế cho Danh từ (Noun) nào trước đó. Tương tự như vậy, bản thân từ “There” cũng hoàn toàn vô nghĩa khi nó được dùng làm chủ ngữ giả.

Sử dụng chủ ngữ giả trong trường hợp không có chủ ngữ thật thích hợp đứng trong câu. Vị trí của chủ ngữ giả cũng khác so với vị trí chủ ngữ thật.

Paraphrase với chủ ngữ giả

Thực ra, các câu văn trên có thể được viết lại như sau để chúng ta có chủ ngữ thật (Real subject)

Finding a good place to hang out in the city center is rather easiy.

Ở câu văn này, chủ ngữ thật sự của động từ “is” là cả một hành động “Finding a good place to hang out in the city center”.

– A great football match is shown on TV tonight.

Chủ ngữ thật là “A great football match” với động từ “is shown”

Tương tự như vậy, các bạn có thể so sánh các câu văn sau đây để thấy ý nghĩa của chúng hoàn toàn giống nhau, nhưng việc sử dụng chủ ngữ giả sẽ giúp người viết paraphrase một cách linh hoạt hơn và thậm chí rút ngắn số lượng câu chữ so với chủ ngữ thật trong nhiều tình huống:

– It is understandable why many people would agree with this opinion. (Giả)

=> The reason why many people would agree with this opinion is understandable. (Thật)

– It strikes me that this trend would result in negative consequences. (Giả)

=> I have a feeling that this trend would result in negative consequences. (Thật)

– It is obvious that the main trend of development in this town for the past decade is traffic infrastructure. (Giả)

=> The main trend of development in this town for the past decade is traffic infrastructure, and this fact is obvious. (Thật)

– There is no doubt that investing more resources in education will bring long-term benefits to the country. (Giả)

=> Investing more resources in education will bring long-term benefits to the country, and no one doubts that. (Thật)

Các ví dụ trên đây đã phần nào cho thấy tính ứng dụng rất cao của Chủ ngữ giả trong paraphrasing trong IELTS Writing phải không nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published.