CẤU TRÚC IN ORDER TO VÀ SO AS TO TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc In order to/ So as to trong tiếng Anh

“In order to”“So as to” là hai cấu trúc dùng để nói mục đích hành động phổ biến nhất trong tiếng Anh. Vậy cụ thể ý nghĩa và cách dùng của chúng ra sao? Có những điểm gì đặc biệt cần lưu ý? Cùng IGE IELTS tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Ý nghĩa và cách dùng cấu trúc “In order to” và “So as to”

Cấu trúc “In order to” và “so as to” có nghĩa là “để, để mà”, được dùng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.

E.g:

I study English in order to speak to my English friend.

Tôi học tiếng Anh để nói chuyện với người bạn đến từ Anh

She works hard so as to have a better life in the future.

Cô ấy làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai

2. Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

a) Trường hợp 1: Khi mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước

S + V + IN ORDER/SO AS + (NOT) TO + V…

E.g:

I worked hard. I wanted to pass the test. (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi muốn đỗ kỳ thi.)

=> I worked hard so as to/in order to pass the test. (Tôi học hành chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)

I worked hard. I didn’t want to fail the test. (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi không muốn trượt kỳ thi.)

=> I worked hard in order not/so as not to fail the test. (Tôi học hành chăm chỉ để không trượt kỳ thi.)

b) Trường hợp 2: Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác

S + V + IN ORDER + FOR O + (NOT) + TO + V ….

E.g:

– She works hard. She wants her kid to have a better life. (Cô ấy làm việc chăm chỉ. Cô ấy muốn con mình có cuộc sống tốt hơn.)

=> She works hard in order for her kid to have a better life. (Cô ấy làm việc chăm chỉ để con cô ấy có cuộc sống tốt hơn.)

c) Một vài lưu ý về cấu trúc so as to/ in order to trong tiếng Anh.

– Cấu trúc in order to/ so as to chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau

E.g:

I always get up early. I don’t want to go to work late. (Tôi luôn dậy sớm. Tôi không muốn đi làm muộn).

=> I always get up early so as not/in order not to go to work late. (Tôi luôn dậy sớm để không phải đi làm muộn).

–  Bỏ chủ từ và các từ như want, hope, … và giữ lại từ động từ sau nó khi dùng cấu trúc in order to, so as to.

E.g:

I have taken many extracurricular activities. I want to improve my soft skills. (Tôi tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá. Tôi muốn cải thiện các kỹ năng mềm của mình).

=> I have taken many extracurricular activities in order to/so as to improve my soft skills. (Tôi tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá để cải thiện các kỹ năng mềm của mình).

3. Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc in order to/so as to trong tiếng Anh

Dưới đây là một số cấu trúc tương đương với in order to, so as to trong tiếng Anh. Bạn có thể dùng các cấu trúc này trong giao tiếp, văn viết hoặc các bài viết lại câu trong thi cử nhé!

a) To + V

E.g:

I often do morning exercises. I want to keep fit and stay healthy. (Tôi thường tập thể dục vào buổi sáng. Tôi muốn giữ cơ thể cân đối và sống khoẻ mạnh).

=> I often do morning exercises to keep fit and stay healthy (Tôi thường tập thể dục buổi sáng để giữ cơ thể cân đối và khoẻ mạnh).

I don’t spend much time going shopping. I want to have time to focus on more important things in life. (Tôi không dành quá nhiều thời gian đi mua sắm. Tôi muốn tập trung vào những thứ quan trọng hơn trong cuộc sống).

=> I don’t spend much time going shopping to have time to focus on more important things in life. (Tôi không dành quá nhiều thời gian đi mua sắm để có thì giờ tập trung vào những thứ quan trọng hơn trong cuộc sống).

**Tuy nhiên, không dùng not + to V thay thế cho in order/ so as + not to V.

b) So that

E.g:

– I wear warm clothes in winter. I don’t want to have a cold. (Tôi mặc ấm vào mùa đông. Tôi không muốn bị cảm lạnh).

– I wear warm clothes in winter so that I will not have a cold. (Tôi mặc ấm vào mùa đông để không bị cảm lạnh).

c) With a view to V-ing

E.g:

– I must visit many museums in the city to accomplish my report. (Tôi phải thăm rất nhiều bảo tàng ở thành phố để hoàn thành bài báo cáo của mình).

=> With a view to accomplishing my report, I must visit many museums.

– I have to practice playing the piano so much to have a good performance tonight.

=> With a view to having a good performance tonight, I have to practice playing the piano so much. (Để có buổi trình diễn tốt vào tối nay, tôi phải tập đánh piano rất nhiều)

d) With an aim of + V-ing

E.g:

– I find a partner to practice speaking English everyday.

=> With an aim of practicing speaking English everyday, I find a partner. (Tôi tìm bạn học để luyện tập nói tiếng Anh mỗi ngày)

Hy vọng qua bài viết vừa rồi, các bạn đã bỏ túi được những kiến thức bổ ích về “In order to” và “So as to” hai cấu trúc dùng để nói mục đích hành động phổ biến nhất trong tiếng Anh.. Trong quá trình học, nếu gặp những cụm từ hoặc cấu trúc này hay hơn, bạn có thể lưu vào cuốn sổ để sau này dễ ôn tập lại nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *