IELTS Writing Task 1 – Cách viết Overview

Overview có thể được coi là đoạn văn quan trọng nhất trong cả bài viết của bạn. Có một sự thật là bạn sẽ rất khó đạt được band 7 nếu không có một đoạn kết thúc hay.

Đoạn khái quát (Overview) được hiểu đơn giản là một đoạn tổng hợp lại những ý chính hoặc những ý quan trọng của biểu đồ (chart), bảng (table), bản đồ (map) hoặc quá trình (process). Đoạn kết này chỉ dài khoảng 2 đến 3 câu văn. Đôi khi overview cũng là đoạn văn thứ hai trong bài viết của bạn. As we will see below, it also influences what you write in the rest of your essay.

Học cách viết một đoạn overview hoàn hảo có thể giúp bài viết của bạn đạt mức điểm cao hơn.

Giám khảo muốn gì ở Overview của bạn?

Thực chất, overview sẽ là một trong những đoạn mà giám khảo sẽ đọc đầu tiên trong bài viết của bạn, bởi đoạn văn này sẽ thể hiện khả năng nhận diện, tổng hợp những thông tin, số liệu hay xu hướng chính của đề bài và so sánh chúng. 

Nếu bạn nhìn vào hệ thống chấm điểm chính thức của IELTS, bạn sẽ thấy “overview” xuất hiện ở phần task achievement của band 5, 6 và 7.

ielts-task-1-overview

Xem thêm ở đâyđây.

Như vậy có nghĩa là để đạt được tối thiểu là band 5 ở task 1, chúng ta phải viết overview trong bài viết của mình. Nếu bạn không viết overview, dĩ nhiên bài viết của bạn sẽ bị dưới band 5. Nếu chúng ta chọn ra được những dữ liệu phù hợp trong đề bài để đưa vào overview, bạn sẽ được band 6, và nếu như overview của bạn rõ ràng, dễ hiểu, bạn sẽ chạm đến band 7.

Nếu bạn biết cách chọn những dữ liệu phù hợp cho overview và luyện viết nó một cách mạch lạc, bạn có thể sẽ đạt được điểm số mà bạn mong muốn.

Overview là gì?

Để hiểu rõ hơn về overview, bạn cần nhìn vào yêu cầu đề bài. Yêu cầu cho task 1 của đề học thuật thường là: “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant” – “Tóm tắt thông tin bằng việc chọn lựa và tưởng thuật lại những điểm chính, so sánh ở những điểm liên quan”. 

Vậy là đoạn overview của chúng ta phải tóm lược được những ý chính nổi bật của bài viết. Bạn hãy chọn từ 3 – 4 điều nổi bật nhất trong bài viết của bạn và viết chúng theo trình tự thật tổng quát. Nói tóm lại, ý của tôi là khi viết overview, bạn không cần phải viết hết lại những ý mà bạn đã viết trong bài, hãy chỉ đề cập đến những gì nổi bật nhất.

Làm thế nào để chọn dữ liệu phù hợp?

Để trả lời được câu hỏi này, bạn nên nghĩ về những dạng bài, những dạng biểu đồ khác nhau ở task 1. Thông thường, biểu đồ có hai kiểu chính, đó là: dynamic chart và static chart.

Dynamic chart cung cấp cho bạn số liệu trong một khoảng thời gian nhất định, còn static chart chỉ cung cấp cho bạn số liệu tại một thời điểm mà thôi. Kiểu biểu đồ này sẽ ảnh hưởng đến những đặc tính dữ liệu mà chúng ta lựa chọn trong bài viết.

Đối với Dynamic chart, chúng ta nên tìm những dữ liệu như sau:

  • Từ khi bắt đầu đến kết thúc, số liệu thay đổi như thế nào?
  • Số liệu tăng lên, giảm đi hay dao động liên tục
  • Có sự khác biệt nào so với xu hướng chung không?
  • Sự tăng giảm tổng thể
  • Đỉnh và đáy của số liệu

Còn đối với Static chart, chúng ta nên tìm những dữ liệu như sau:

  • Giá trị cao nhất/thấp nhất
  • Sự khác biệt nổi bật là gì
  • Có sự giống nhau, trùng hợp nào không
  • Có sự ngoại lệ nào nổi bật không?

Có ngữ pháp đặc biệt nào ở overview không?

Bạn nên thử viết những câu phức (complex sentence) bằng việc tạo ra các mệnh đề phụ (subordinate clause). Câu phức là những câu có nhiều hơn một mệnh đề. Nó có khả năng giúp bạn nâng điểm phần ngữ pháp trong các tiêu chí chấm điểm.

Bạn có thể tạo ra những cấu trúc mệnh đề phụ một cách dễ dàng thông qua việc gộp thông tin từ hai mệnh đề lại bằng việc sử dụng các từ như ‘while’. ‘although’, ‘with’, ‘even though’, ‘whereas’ hoặc ‘and’. Tuy nhiên, khi sử dụng hãy đảm bảo rằng bạn hiểu nghĩa và cách sử dụng đúng của các từ trên.

Làm thế nào để overview hòa hợp với các đoạn còn lại trong bài viết?

Overview nên là đoạn văn thứ hai trong cấu trúc 4 đoạn của bài viết. Cụ thể:

Đoạn 1- Paraphrase Sentence/Introduction

Đoạn 2- Overview

Đoạn 3- Details

Đoạn 4- Details

Overview nên đặt ở vị trí thứ hai trước khi viết những đoạn văn thân bài bởi nó sẽ giúp giám khảo nhìn ra một cách rõ ràng những ý chính của bài viết của bạn. Đến khi viết hai đoạn thân bài chi tiết, bạn chỉ cần lấy ý chính từ overview và làm rõ nó thông qua việc phân tích các dữ liệu đề bài.

Có nên viết kết luận (conclusion) không?

Không. Conclusion dùng để tổng hợp ý tưởng và ý kiến của bạn. Task 1 chỉ đơn giản là tường thuật lại những gì bạn thấy, vì vậy nó không có gì là ý kiến hay ý tưởng của bạn cả. Hãy viết conclusion ở task 2.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ cho cấu trúc 4 đoạn vừa được đề cập ở trên. Overview dã được đánh dấu bằng màu vàng.

Hãy chú ý những dữ liệu nổi bật đã được chọn lọc như thế nào và chúng đã được đề cập một cách khái quát trong overview ra sao. Tuy nhiên, trong overview này, số liệu đã không được đề cập tới. Nhưng những ý chính mà overview đề cập đến đã được sử dụng để viết 2 đoạn details.

Ví dụ:

The graph below gives information from a 2008 report about the consumption of energy in the USA since 1980 with projection until 2020.

Summaries the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ielts-task-1-us-energy-consumption-line-graph

Source: Cambridge English IELTS Past Papers.

ielts-overview-sample

Hy vọng rằng bài viết trên hữu ích với bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.