Cách Viết Ngày Tháng Trong Tiếng Anh

cách đọc viết ngày tháng trong tiếng anh

Hàng ngày, chúng ta thường nói về ngày tháng bằng tiếng Anh nhưng không phải ai cũng biết cách dùng đúng. Nhiều trường hợp khác nhau và cũng có đôi chút khác biệt giữ tiếng Anh – Anh và tiếng Anh – Mỹ nên việc sử dụng còn khá mơ hồ. Nếu bạn vẫn còn mơ hồ trong cách viết ngày tháng trong tiếng Anh hy vọng qua bài viết này thì bạn đã có thể sử dụng thành thạo.

Nguyên tắc cơ bản để đọc và viết ngày, tháng trong tiếng Anh

Để đọc và viết ngày tháng trong tiếng Anh, trước hết chúng ta cần biết các nguyên tắc cơ bản sau đây:

1/ Cách viết thứ trong tuần (Days of week)

Thứ 2 Monday – /’mun.dei/
Thứ 3 Tuesday – /’tiu:z.dei/
Thứ 4 Wednesday – /’wenz.dei/
Thứ 5 Thursday – /’thurz.dei/
Thứ 6 Friday – /’frai.dei/
Thứ 7 Saturday – /’sa.ta.dei/
Chủ Nhật Sunday – /’sun.dei/

Lưu ý:

 • Dùng giới từ “on” trước ngày trong tuần

Ví dụ: We’ve got an appointment on Tuesday morning.(Chúng ta có cuộc hẹn vào sáng Thứ ba)

 • Khi nhìn thấy ” s” sau các ngày trong tuần như: Sundays, Mondays,.. chúng ta hiểu là ý của người nói sẽ làm một việc gì vào ngày đó trong tất cả các tuần.

Ví dụ: I visit my grandparents on Saturdays. ( Cứ tới thứ 7 là tôi đi thăm ông bà của mình.)

2/ Cách viết ngày trong tháng bằng tiếng anh ( Dates of Month )

Lưu ý:

Ngày 1 là “First” sẽ được viết tắt thành “1st” bằng cách lấy 2 chữ cuối của ngày trong tháng.

Ví dụ: Ngày 2 là “Second” => “2nd”

Ngày 21 là: “Twenty-first” => “21st”

3/ Cách viết tháng trong năm (Months of a Year)

Tháng 1 January –  /’gian.iu.e.ri/
Tháng 2 February – /’fe.bru.e.ri/
Tháng 3 March – /’ma:tc/
Tháng 4 April – /’ei.pril/
Tháng 5 May – /’mei/
Tháng 6 June – /’giun/
Tháng 7 July – /giu’lai/
Tháng 8 August –  /’o:.gust/
Tháng 9 September – /sep’tem.ba/
Tháng 10 October – /ok’tou.ba/
Tháng 11 November – /nou’vem.ba/
Tháng 12 December – /di’sem.ba/

Lưu ý:

 • Dùng giới từ “in” trước các tháng

Ví dụ:The students go back to school in July. (Cô ấy sẽ đi học lại vào tháng 7.)

 • Nếu trong câu vừa có ngày, vừa có tháng ta sử dụng giới từ “on” phía trước

Ví dụ: on 22nd December, on June 3rd,… (ở đây tại sao lại viết theo 2 cách như vậy, mục bên dưới sẽ được giải đáp nhé!).

My birthday is on 3rd May. (Ngày sinh nhật của tôi là ngày 3 tháng 5.)

4/ Cách viết ngày tháng trong tiếng anh

Trong tiếng Anh- Anh, thì bắt đầu bằng (Thứ) + Ngày + tháng

Trong tiếng Anh- Mỹ, thì ngược lại là (Thứ) + Tháng + ngày

Ví dụ: Ngày 1 tháng 3 năm 2017

 Anh- Anh: 1/3/2017 hoặc 1st March 2017

– Anh- Mỹ: 3/1/2017 hoặc March 1st 2017

 • They’re having a party on 16th November. (Họ có một buổi tiệc ngày 16 tháng 11.)

=> Đọc là on the sixteenth of November.( Anh- Anh)

Lưu ýTrong cách đọc Anh- Anh, the và of phải luôn luôn đi cùng nhau.

 • Our Wedding Anniversary is on August 11th. (Lễ kỉ niệm ngày cưới của chúng ta là ngày 11 tháng 8.)

=> đọc là on August the eleventh. (Anh- Mỹ)

Một số quy tắc cần lưu ý

 1. Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó.

Ví dụ: September the second = ngày 2 tháng 9. Khi viết, có thể viết September 2nd

 1. Dùng giới từ ON trước Thứ, ON trước ngày, IN trước tháng và ON trước (thứ), ngày và tháng.
  Ví dụ:
 • On Sunday, I stay at home. (Ngày chủ nhật tôi ở nhà.)
 • In september, the libary holds events. ( tháng 9, thư viện tổ chức các sự kiện.)
 • On the 4th of July, my mother celebrates her birthday party.(Mẹ tôi tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày 4 tháng 7.)
 1. Nếu muốn nói ngày âm lịch, chỉ cần thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau.
  Ví dụ: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. (15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu)

Hoặc bạn muốn đóng góp thêm thông tin giá trị mà tôi bỏ sót, hãy để lại comment dưới bài viết này. Một vài chương trình luyện thi IELTS của IGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *