Cấu trúc và cách dùng “While” trong tiếng anh

cấu trúc when while

Để diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời, song song trong hiện tại hoặc quá khứ người ta sẽ sử dụng liên từ While. Cấu trúc While rất dễ nhầm lẫn trong quá trình sử dụng với When. Và để tránh nhầm lẫn bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu cấu trúc, cách sử dụng While qua bài viết dưới đây nhé!

cấu trúc when while

Cấu trúc WHILE

While có nghĩa trong lúc, trong khi, trong khoảng thời gian, đang lúc,…

Mệnh đề While có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu.

  • While they were cooking, somebody broke into their house.
  • While my mother is cooking, my father is reading newspaper.

Cấu trúc:  While + subject + verb

Cách sử dụng WHILE trong câu

Cách dùng:

While: Mệnh đề có chứa WHILE, chúng ta thường chia động từ ở dạng tiếp diễn.

a. Khi nói về 2 hành động xảy ra gần như cùng 1 lúc với nhau. (kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó)

He was playing soccer while she was reading the newspaper.

b. Khi nói về một hành động đang diễn ra thì một hành động khác cắt ngang. Khi đó thì hành động đang diễn ra sẽ dù thì quá khứ tiếp diễn và hành động cắt ngang sẽ dùng thì quá khứ.

Ex: While he was talking, his baby slept.

Một số lưu ý với “WHILE”

– Không chia thì tương lai ở mệnh đề chứa “While”, không bao giờ được sử dụng cấu trúc while + S + will +V.

– “Whilst” có cách dùng hoàn toàn giống “While”

– “Whilst” là từ cổ, có cùng nghĩa với “while”.

– “Whilst” được sử dụng mang sắc thái trang trọng, sẽ rất tốt nếu bạn sử dụng trong Ielts Writi

Phân biệt While vs When

  • While có nghĩa là hành động đang tiếp diễn
  • When có nghĩa là hành động kết thúc rồi

Sẽ thấy rõ sự khác nhau qua 2 ví dụ dưới đây 

He opened the door when I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay sau khi tôi gõ cửa)

(1) Sử dụng when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.

  • He opened the door while I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay khi tôi đang gõ cửa)

(2) Sử dụng while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy đồng thời với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Hi vọng sau khi tìm hiểu cấu trúc, cách dùng while, cũng như tham khảo một số ví dụ đơn giản ở trên các bạn đã nắm được cách sử dụng. Trong quá trình đọc tài liệu, giao tiếp các bạn hãy vận dụng, thực hành nhiều hơn để có thể nắm vững kiến thức hơn nhé! Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *