Cách dùng This That These Those

this that these those

Có bao giờ bạn thắc mặc khi nào sử dụng những đại từ this, that, thesethose khi dùng tiếng anh không? hôm nay hay cũng IGE IELTS đi qua một vài điểm cần lưu ý trong cách sử dụng những đại từ này.

1. Đại từ chỉ định bao gồm các từ this, that, thesethose chỉ ra cụ thể người hoặc vật được nói đến.

Ví dụ:

· This is an apple pie.

· That is a good idea.

· These are my friends.

· Those are maple trees.

2. Thisthese dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói hoặc viết. This đi với động từ số ít, bổ nghĩa cho một người hoặc một vật. These đi với động từ số nhiều, bổ nghĩa cho nhiều người hoặc vật.

Ví dụ:

· This is my brother.

· This book belongs to him.

· These are my brothers.

· These books belong to him.

3. Thatthose dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết. That đi với danh từ số ít và those đi với danh từ số nhiều.

Ví dụ:

· That is a computer.

· That woman is a professor.

· Those are computers.

· Those women are professors.

4. Cách dùng đại từ chỉ định có thể được tổng kết như sau:

Vị trí chỉ định Số ít hoặc số nhiều
This Gần với người nói hoặc viết Số ít
These Gần với người nói hoặc viết Số nhiều
That Xa với người nói hoặc viết Số ít
Those Xa với người nói hoặc viết Số nhiều

5. Từ hạn định: This/ that/ these/ those có thể được dùng như từ hạn định đi với danh từ chỉ người hoặc vật.

Ví dụ:

· This child: đứa bé này.

· That house: cái nhà kia.

Các trường hợp đặc biệt

a. This / these có thể chỉ những tình huống và kinh nghiệm đang diễn ra nhưng chỉ mới bắt đầu.

Ví dụ:

· I like this music. What is it? Tôi thích loại nhạc này. Nhạc gì vậy?

· Watch this. Hãy xem cái này.

· This is a police message. Đây là lời nhắn của cảnh sát đấy.

b. That / those chỉ kinh nghiệm mới kết thúc hoặc đã lùi xa trong quá khứ.

· That was nice. What was it? Cái đó thật thú vị. Nó là cái gì vậy?

· Who said that? Ai nói điều đó?

· Did you see that? Anh có thấy cái đó không?

c. That có thể chỉ điều gì đã kết thúc.

Ví dụ:

· Anything else? Còn gì khác nữa không?

· No, that’s all, thanks. Không, tất cả chỉ thế thôi, cám ơn.

d. Lưu ý: this morning / afternoon, this spring / summer / autumn có thể chỉ đến một thời gian đã qua (nếu người nói đang nói vào lúc cuối ngày / cuối mùa)

e. Sự chấp nhận và bác bỏ:

· This / these được dùng để chỉ sự chấp nhận hay niềm say mê.

· That / those chỉ sự không ưa thích hay bác bỏ.

Hãy so sánh:

· Now tell me about this new boyfriend of yours. Bây giờ hãy cho tôi biết về cậu bạn trai mới của bạn đi.

· I don’t like that new boyfriend of yours. Tôi không thích cậu bạn trai mới của cậu.

f. Qua điện thoại

Qua điện thoại, người Anh thường dùng this để xác định chính người nói và that để hỏi về người nghe. Nhưng người Mỹ dùng this hỏi về người nghe.

Ví dụ:

· Hello. This is Mary. Is that Ruth? Xin chào. Mary đây. Có phải đấy là Ruth không?

· Who is this? Ai đấy?

g. That / those nghĩa là “ the one(s)”

Trong lối văn trang trọng, that và those có thể có từ miêu tả đi theo với nghĩa “ những điều / cái”. Those who….có nghĩa “người mà…”

Ví dụ:

· A dog’s intelligence is much greater than that of the cat: Trí khôn của một con chó lớn hơn trí khôn của một con mèo.

· Those who can, do. Those who can’t, teach. Ai làm được, hãy làm. Ai không làm được, hãy dạy.

h. This / that nghĩa là “so”

+) Trong lối văn thân mật, this và that thường được dùng với tính từ và trạng từ theo cách tương tự như So.

Ví dụ:

· If it goes on raining this hard, we’ll have to swim to work: Nếu trời tiếp tục mưa to mãi như thế này, chúng ta phải bơi đi làm mất.

· If your boyfriend’s that clever, why isn’t he rich?: Nếu bạn trai của bạn thông minh như thế, tại sao cậu ta không giàu?

+) Trong tiếng Anh chuẩn, chỉ có So mới được dùng trước một mệnh đề.

· It was so cold that I couldn’t feel my fingers.

· Trời lạnh quá đến nỗi tôi tê hết tay.

+) Not at that có thể dùng với nghĩa” không..lắm”.

· How was the play? Vở kịch ra sao?

· Not all that good. Không hay lắm.

i. Các cách dùng khác:

+) Lưu ý cách dùng đặc biệt của this (không có nghĩa chỉ định) trong khi kể chuyện miệng.

Ví dụ:

· There was this traveling salesman, you see. And he wanted…

· Bạn biết đấy có một người chào hàng. Và ông ta muốn…

+) That / those có thể hàm ý rằng một kinh nghiệm nào đó quen thuộc với mọi người; cách dùng này rất thông dụng trong quảng cáo.

Ví dụ:

· I can’t stand that perfume of hers.Tôi không chịu nổi mùi nước hoa của cô ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *