PHÂN BIỆT FEW VÀ A FEW, LITTLE VÀ A LITTLE

sách sử little, a little, few và a few

Mặc dù đều là các lượng từ đặt trước danh từ nhưng “a little”, “a few”, “little” và “few” có cách dùng và ý nghĩa khác nhau. Để tránh nhầm lẫn dẫn đến mất điểm đáng tiếc trong bài thi hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem ý nghĩa và cách dùng của mỗi từ này nhé.

– “A little” và “a few” nghĩa là một ít, một vài hoặc đủ.

– “Little” và “few” có nghĩa là không đủ hoặc hầu như không có.

Chú ý:

– “A little”, “a few”, “little” and “few” thường được dùng trong câu khẳng định, ít khi xuất hiện trong câu phủ định hay câu hỏi.

– Tuy nhiên:

+ “A little” and “little” được dùng với danh từ không đếm được (money, bread, water…)

+ “A few” and “few” được dùng với danh từ đếm được (friends, tables, teachers..)

Ví dụ:

I’ve got a little money. I’m going to the cinema. (Tôi có một ít tiền. Chúng ta đi xem phim thôi.)

I’ve got a few friends. We meet everyday. (Tôi có một vài bạn. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày)

I’ve got (very) little money. I need to borrow some. (Tôi có ít tiền. Tôi cần đi vay thêm.)

I’ve got (very) few friends. I need to make new friends. (Tôi hầu như không có bạn. Tôi cần có thêm bạn mới.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *