Cấu Trúc Be Going To

cấu trúc be going to

Be going to là một cấu trúc thường được sử dụng phổ biến trong Anh văn giao tiếp, đùng dể mô tả hay diễn đạt hành động hay điều gì đó sắp xảy ra trong một tương lai gần. Bài học sau, chúng tôi sẽ chia sẻ cấu trúccách dùng be going to trong tiếng Anh. Chắc chắn sẽ giúp ích cho những ai đang muốn học anh văn giao tiếp.

CÁCH DÙNG BE GOING TO

Mô tả quyết định hay kế hoạch đã được dự định trong tương lai

Ví dụ: I am going to take a Math exam this weekend.(Tớ sẽ có một bài kiểm tra toán cuối tuần này.)

Dùng was/were going to để mô tả dự định trong quá khứ nhưng không thực hiện được.

Ví dụ: We were goingto travel train but then we decided to go by car.(Chúng tôi đã định đi du lịch bằng tàu nhưng rồi lại quyết định đi bằng xe hơi.)

Dùng để dự đoán

Ví dụ: Look. It’s cloudy. It’s going to rain.(Nhìn kìa. Trời đầy mây. Trời sẽ mưa đấy.)

CẤU TRÚC BE GOING TO

  1. Dạng khẳng định

S + BE GOING TO + VERB – inf

➥ Ví dụ:

John is going to move to this house in the future

John dự định sẽ chuyển tới căn nhà này trong tương lai

  1. Dạng phủ định

S + BE + NOT + GOING TO + VERB – inf

 ➥ Ví dụ:

I am not going to help you

Tôi không có ý định giúp bạn

  1. Dạng nghi vấn

BE + S + GOING TO + VERB – inf?

 ➥ Ví dụ:

Are you going to her wedding?

Bạn dự định sẽ đến đám cưới cô ấy chứ?

Lưu ý: BE phải chia theo ngôi của Chủ Ngữ:

I + am

He/She/It + is

You/We/They + are

Trên đây là tất tần tật các kiến thức về cấu trúc BE GOING TO trong tiếng Anh giao tiếp. Giờ các bạn đã nắm vững cách sử dụng Be going to. Đừng bao giờ sử dụng sai cấu trúc này nhé. Chúc các bạn học tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *