Các bước làm bài nghe Short Answers

Short Answers

Bài luyện nghe IELTS dạng Short Answers yêu cầu người học phải lắng nghe và tìm ra câu trả lời chính xác cho các câu hỏi Who, What, Why, How, When và Where. Dạng bài này thường ít xuất hiện hơn so với dạng Completion, tuy nhiên vẫn đòi hỏi sự tập trung và chính xác từ phía người nghe.

Để làm bài nghe dạng Short Answers hiệu quả, trước hết người học cần đọc kỹ yêu cầu đề bài để xác định số lượng từ cần điền. Tiếp theo, đọc tiêu đề để hiểu rõ nội dung bài nghe. Đọc câu hỏi và đánh dấu từ khóa quan trọng trong câu hỏi để dễ dàng tập trung khi nghe.

Dựa vào các từ để hỏi (Who, What, Why, How, When và Where), người nghe cần đoán và xác định các yếu tố như: đáp án ở dạng chữ hay số, là loại từ nào (danh từ hay động từ), là tên riêng hay thời điểm nào. Sau đó, tập trung nghe và tìm kết quả từng câu một.

Khi làm bài nghe dạng Short Answers, người học cần chú ý đến ngữ pháp trong câu trả lời. Câu trả lời thường phải được chia thì giống với câu hỏi. Việc ghi chú từ khóa khi không nghe rõ hoặc chưa xác định được đáp án cũng giúp tránh việc bỏ sót thông tin quan trọng. Ngoài ra, việc ghi nhớ các từ “best, last, most” có trong câu hỏi cũng giúp người học tập trung vào những thông tin quan trọng nhất.

Đáp án trong bài nghe dạng Short Answers cũng có thể là từ đồng nghĩa với từ được nghe. Do đó, việc tập trung và chú ý vào nghĩa của câu hỏi sẽ giúp người học tìm ra câu trả lời chính xác một cách nhanh chóng.

Trong quá trình luyện nghe IELTS dạng Short Answers, việc rèn luyện kỹ năng nghe và tập trung là rất quan trọng. Bằng việc thực hành thường xuyên và chú ý đến các điểm quan trọng trong quá trình làm bài, người học sẽ nâng cao được khả năng nghe và hiểu các bài nghe dạng Short Answers một cách hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.