11 câu hỏi về Kết quả IELTS

thi bao lâu thì có kết quả ielts

Cuối cùng, sau khi hoàn thành bài thi IELTS, bạn cảm thấy hạnh phúc vì bạn đã hoàn thành bài kiểm tra tốt nhất của mình, bạn có thể sẽ chờ kết quả kỳ thi IELTS được công bố.

Nếu bạn đã viết Bài kiểm tra học thuật IELTS, bạn sẽ hy vọng đạt điểm cao hơn các tiêu chí bắt buộc do tổ chức mà bạn dự định đăng ký đưa ra.

Làm cách nào để kiểm tra kết quả IELTS?

Kết quả IELTS IDP và kết quả / điểm IELTS của Hội đồng Anh BC có thể được kiểm tra trực tuyến bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin của người dự thi.

Khi nào bạn có thể mong đợi kết quả kỳ thi IELTS của mình?

Bạn sẽ không phải đợi quá lâu vì kết quả bài thi IELTS sẽ được đăng trong vòng 2 tuần kể từ ngày thi:

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra IELTS trên giấy thì kết quả sẽ được công bố trong vòng 13 ngày tính từ ngày thi sau 12 giờ trưa.

Trong trường hợp bạn đã làm bài thi trên máy tính thì kết quả bài thi sẽ được công bố sau 3 – 5 ngày kể từ ngày thi của bạn.

Sau khi kết quả được công bố, kết quả sẽ trực tuyến trong 28 ngày.

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra theo Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh (UKVI), thì bạn sẽ không thể xem kết quả của mình trực tuyến.

Kết quả TRF của UKVI IELTS sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ được cung cấp trong thời gian đăng ký.

Lưu ý: Thông tin trên về kết quả thi IELTS vẫn tốt cho dù bạn đã làm bài kiểm tra từ IDP hay BC.

Kết quả IELTS bị Chậm / Giữ lại / Không tìm thấy

Bạn có thể không nhận được kết quả của mình ngay cả sau 13 ngày trong trường hợp các trung tâm IELTS cảm thấy bài kiểm tra của bạn phải được kiểm tra lại hoặc nghi ngờ về cách quản lý bài kiểm tra của bạn.

Việc xem xét kỹ lưỡng không có bất kỳ thời hạn nào. Thậm chí có thể mất hơn một tháng để có được kết quả như vậy.

Bài kiểm tra IELTS của bạn có thể bị hủy bỏ trong trường hợp phát hiện thấy “bất thường”.

Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu chỉ làm lại một số phần nhất định như Nghe hoặc Nói.

Kết quả của bạn cũng có thể bị hủy nếu các đối tác IELTS nhận thấy rằng bạn / người đại diện của bạn đã thay đổi TRF theo một cách nào đó.

Bản sao thực của Kết quả IELTS

TRF dạng đầy đủ:

Bản sao kết quả vật lý hoặc TRF (Phiếu kết quả kiểm tra) hoặc phiếu điểm IELTS được gửi cho thí sinh 10 ngày sau bài kiểm tra trên giấy và khoảng 5 – 7 ngày sau khi kiểm tra bằng máy tính.

Theo dõi TRF: TRF sẽ được gửi qua chuyển phát nhanh. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS có chứa số theo dõi lô hàng mà bạn có thể sử dụng để theo dõi.

Kết quả của kỳ thi IELTS sẽ không được thảo luận trong email, cuộc gọi hoặc bất kỳ tin nhắn văn bản nào. Nó sẽ được hiển thị trực tuyến hoặc được gửi trực tiếp đến địa chỉ được cung cấp.
TRF của kết quả IELTS IDP và kết quả IELTS của Hội đồng Anh sẽ được gửi trực tiếp đến cơ sở nơi thí sinh đã nộp hồ sơ. Các cơ sở giáo dục sẽ yêu cầu bản chính của Phiếu kết quả thi chứ không phải bản sao giống nhau.

Tổng cộng 5 bản sao của TRF có thể được gửi đến các tổ chức, văn phòng nhập cư, v.v., nếu bạn muốn điều này xảy ra thì bạn có thể cung cấp địa chỉ riêng nơi các bản sao phải được gửi.

Địa chỉ bưu điện đầy đủ của tổ chức phải được cung cấp để bản sao TRF của bạn cũng được gửi đến đúng địa chỉ và họ cũng có thể kiểm tra xem tổ chức mà bạn đang gửi TRF có quyền truy cập để xem bản sao hay không, nếu không, được gửi đến bài viết.

Ngoài ra, các tổ chức có thể xem điểm của thí sinh thông qua Dịch vụ Xác minh Mẫu Báo cáo Bài thi IELTS (TRF). Họ sẽ cần số TRF để sử dụng dịch vụ này. Số TRF có thể được tìm thấy ở góc dưới cùng bên phải của Mẫu Báo cáo Kiểm tra.

Số ứng cử viên trong TRF là gì?

Nó sẽ được gửi cho bạn qua email đăng ký. Bạn cũng sẽ tìm thấy nó ở trên cùng bên phải của TRF như được đánh dấu bằng màu vàng bên dưới.

điểm số ielts
điểm số ielts

Bản sao kết quả IELTS bổ sung

Rất nhiều sinh viên muốn biết liệu họ có thể nhận thêm một bản TRF hay không. Chúng tôi biết về điều này thông qua các điểm sau:

Nếu bạn muốn gửi các bản sao TRF của mình đến nhiều tổ chức hơn, thì bạn có thể nhận thêm tối đa năm bản sao gốc để gửi. Nhưng để có được những bản sao này, bạn sẽ phải đề cập trước về nó trong quá trình đăng ký.

Nếu bạn muốn các bản sao được gửi qua địa chỉ bưu điện thì bạn sẽ phải điền vào một biểu mẫu bổ sung trong quá trình đăng ký, tức là Đơn đăng ký Mẫu Báo cáo Thử nghiệm với địa chỉ liên quan nơi bản sao phải được gửi cùng với bản nháp yêu cầu và gửi đến văn phòng, các bản sao của TRF sẽ được gửi trực tiếp đến các tổ chức phù hợp.

Kết quả sẽ được chuyển đến các tổ chức thông qua các phương thức sau:

Chuyển phát nhanh quốc tế

Phí chuyển phát sẽ là 1.250 INR / – cho mỗi địa chỉ và dịch vụ chuyển phát nhanh có thể mất khoảng 4 ngày để gửi các bản sao kết quả của bạn.

Bạn cũng có thể theo dõi nơi mà người chuyển phát đã đến cùng với số theo dõi sẽ được cung cấp cho bạn qua SMS.

Bưu kiện

Phí chuyển bản sao sẽ là 250 INR / – và sẽ mất gần 2 tuần để chuyển bản sao đến tổ chức thông qua Đường hàng không.

Trong trường hợp này, số theo dõi sẽ không được cung cấp để theo dõi chuyển phát nhanh.

Điện tử

Một lần nữa, lệ phí sẽ là 250 INR / – cho mỗi trường đại học hoặc cơ sở giáo dục.

Các trường đại học đã đăng ký nhận điểm điện tử sẽ nhận được điểm qua cùng một (STED RO).

Địa chỉ trường đại học trong biểu mẫu ATRF phải khớp chính xác với danh sách có thể tải xuống STED RO để nó có thể được gửi đến đúng địa chỉ.

Điểm IELTS có giá trị trong bao lâu? – Hiệu lực của Kết quả IELTS

Kết quả IELTS sẽ có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày thi.

Các cơ sở giáo dục thường sẽ không chấp nhận kết quả nếu bạn đã hơn 2 tuổi trừ khi bạn có thể được yêu cầu chứng minh với họ rằng bạn đã duy trì hoặc cải thiện tiếng Anh của mình kể từ khi làm bài kiểm tra IELTS.

Các đối tác IELTS sẽ không chấp nhận kết quả nếu thời hạn hiệu lực đã vượt quá 2 năm.

Nhận xét / Đánh giá lại bài thi IELTS – Phúc khảo bài thi IELTS

Việc chấm bài thi IELTS thường được thực hiện một cách hoàn hảo, tuy nhiên, nếu có bất kỳ trường hợp nào bạn không hài lòng với điểm mình nhận được, thì bạn có thể chọn đăng ký đánh giá lại.

Để đăng ký đánh giá lại bài kiểm tra, trên trang web trực tuyến, bạn sẽ phải nhấp vào tùy chọn Yêu cầu về kết quả (EOR).

Điều này chỉ có thể được thực hiện trong vòng 6 tuần kể từ ngày thi IELTS.

Trong khi đăng ký nhận xét lại, có một số khoản phí phải trả, những khoản phí này sẽ được hoàn lại nếu điểm số khác nhau, sau khi đăng ký thay đổi nhận xét.

Dịch vụ EOR mất khoảng 21 ngày để sửa lại bài báo sau khi bạn gửi các tài liệu thích hợp.

Dòng thời gian sẽ dựa trên số phần được đưa ra để được nhận xét.

Thông thường sẽ mất khoảng 4-6 tuần để thực hiện yêu cầu dịch vụ EOR hoàn chỉnh.

Nếu dịch vụ EOR cần nhiều thời gian hơn, thì bản cập nhật hàng tuần sẽ được cung cấp sau 28 ngày kể từ ngày yêu cầu EOR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.